Logo

't Clooster thoe Waert

Dit is de belangrijkste boerderij uit de geschiedenis van de familie en staat bij Morra, aan de Weartwei nummer 8.

Deze boerderij behoorde aanvankelijk toe aan het klooster dat hier vroeger stond. Het bestond uit een mannenklooster, ongeveer 100 meter ten oosten van de boerderij en een vrouwenklooster, ongeveer 200 meter ten noorden. In het landschap zijn de glooiingen nog duidelijk zichtbaar. Zoals bij bijna alle oorspronkelijke kloosters gaan ook hier de geruchten dat er onderaardse gangen zouden zijn (geweest) die de beide kloostergebouwen verbonden. Hiervan is echter niets teruggevonden.

Na de hervorming werden de gebouwen afgebroken. het land werd verbeurd verklaard en in beslag genomen door de adel, die het toen voor het zeggen had. In het geval van dit klooster was dat de adellijke familie Clant die woonde op de Hanckemaborg te Zuidhorn. Waarschijnlijk omdat het klooster een onderdeel was van het grote klooster dat bij Aduard stond, 5 km oostelijk van Zuidhorn. De fundamenten van de Hanckemaborg zijn in het straatbeeld van de Hanckemalaan weergegeven met verf en muurtjes. Daarbij staat een informatiebord met de beschrijving van de borg.

Renze Gerrits (III, blz. 22) huurde de boerderij van de familie Clant. Na zijn dood in 1683 was het zijn vrouw Lijsbethe die doorging met boeren. Normaal gesproken zou de oudste zoon het bedrijf overgenomen hebben, maar de jongste zoon trouwde met Aukje Gerrits Botma. De familie Botma was erg rijk en Gerrit Sakes Botma vond het dan ook niet passen dat zijn dochter op een huurplaats boerin zou worden. Gerrit Botma kocht de boerderij van de familie Clant en schoonzoon Gerrit Sinia (IV-f blz. 27) werd in 1716, na zijn trouwen, boer op ''t Clooster thoe Weart.

Omdat Gerrit ook de derde generatie was die eigenaar werd van de Sinia-sathe mocht hij zich Sinia noemen en bij zijn trouwen gebeurde dat dan ook. Boer Sinia was de eigenaar én boer van ''t Clooster thoe Weart.

Weart1

't Clooster thoe Weart was vroeger veel groter dan nu. Dit was de situatie van de boerderij voor de brand, zoals Gerrit hem had laten bouwen. De steen in de gevel herinnert daar aan. Brand heeft de schuur en een stukje van het voorhuis verwoest. De boerderij werd in 1899 door Janke Folkerts Sinia-Botma (V-II-w blz. 87) en haar zoon Eesge Botma, verkocht aan de familie Brouwer in bovenstaande staat.

Weart2

Op dit moment woont de familie Jouke Jensma op de boerderij, maar zullen deze in de zomer van 2010 verlaten. Wanneer je de beide foto''s vergelijkt is duidelijk te zien dat het vooreind kleiner is geworden en ook de schuur mist nu zijn imposante omvang. Tussen het tweede en het derde raam zit nog de gevelsteen uit 1764 van de eerste steenlegging.

nach oben