Logo

Genealogie

Het Friese geslacht Sinia

Hieronder de stamboom in lijst weergave.

Tip: gezien de omvang van de onderstaande lijst kan het handig zijn om via Ctrl + F een zoekterm in te vullen om snel een bepaalde paragraaf of persoon te vinden. Op de site van Walmar is een zoekfunctie beschikbaar voor Friese familiewapens.

 

I Renze, geboren rond 1568.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrijt Renzes, geboren rond 1595 te Lioessens (waarschijnlijk), volgt onder II-a.
2 Frouck Renzes, geboren rond 1603 te Lioessens (waarschijnlijk), volgt onder II-b.

II-a Gerrijt Renzes, geboren rond 1595 te Lioessens (waarschijnlijk), overleden tussen 1668 en 1670, zoon van I.
Hij is getrouwd in het jaar 1634 met Sjieuwke Reinders, geboren in het jaar 1599, overleden rond 1670. (Zij is eerder getrouwd in het jaar 1622 voor de kerk met Tjeerd Uilkes, geboren rond 1600.)
Uit het huwelijk met Gerrijt:
1 Renze Gerrits, geboren in het jaar 1635 te Morra, volgt onder III.

III Renze Gerrits, geboren in het jaar 1635 te Morra, overleden op 17 augustus 1683 aldaar, begraven aldaar, zoon van II-a.
Hij is getrouwd in het jaar 1658, getrouwd te (waarschijnlijk) Anjum voor de kerk met Lijsbethe Gerrits (Heeringa), geboren in het jaar 1640 te Hanumhuizen, overleden voor 1718, dochter van Gerrit Gosses Heeringa en Bauck Pietersdr.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Renzes, geboren te Nes/Wierum, gedoopt op 28 november 1658 aldaar, ongehuwd overleden.
2 Trijntje Renzes, geboren te Marrum/Westernijkerk, gedoopt op 18 maart 1660, volgt onder IV-a.
3 Tjitske (Tyedts) Renzes, geboren te Marrum/Westernijkerk, gedoopt op 7 december 1662 aldaar, volgt onder IV-b.
4 Yde Renzes, gedoopt op 5 maart 1665 te Marrum/Westernijkerk, volgt onder IV-c.
5 Goske Renzes, gedoopt op 26 januari 1668 te Marrum/Westernijkerk.
6 Reinder Sinia, gedoopt in het jaar 1668 te Morra, volgt onder IV-d.
7 Baukje Renzes, geboren in het jaar 1672 te Morra.
8 Sjieuwke Renzes, geboren in het jaar 1678 te Morra, volgt onder IV-e.
9 Gerrit Sinia, geboren in het jaar 1680 te Morra, volgt onder IV-f.

IV-a Trijntje Renzes, geboren te Marrum/Westernijkerk, gedoopt op 18 maart 1660, overleden na 1716, dochter van III.
Zij is getrouwd rond 1686 met Minne Wybets Haaijema, zoon van Wybet Minnes Haaijema en Aukjen Rompts Sybema.
(Hij is eerder getrouwd in het jaar 1680 voor de kerk met Huske Wubbes, geboren rond 1658, overleden voor 1686 te Burum.)
Uit dit huwelijk:
1 Rinse Haaijema, gedoopt op 10 oktober 1686 te Burum.
2 Grietje Haaijema, gedoopt op 13 april 1688 te Burum.
3 Wybeth Haaijema, gedoopt op 2 maart 1690 te Burum.
4 Baukje Haaijema, gedoopt op 16 maart 1692 te Burum.
5 Teacke Haaijema, gedoopt op 16 december 1694 te Burum.
6 Sjucke Haaijema, gedoopt op 6 december 1696 te Burum.
7 Gerrit Haaijema, gedoopt op 23 juli 1699 te Burum.
8 Pieter Haaijema, gedoopt op 11 november 1703 te Burum.

IV-b Tjitske (Tyedts) Renzes, geboren te Marrum/Westernijkerk, gedoopt op 7 december 1662 aldaar, overleden na 1735, dochter van III.
Zij is getrouwd in het jaar 1694 met Pytter Jans Hania, geboren rond 1666 te Ternaard, overleden op 16 augustus 1735 te Aalzum, zoon van Jan Egberts Hania en Saepke Aukes.
Uit dit huwelijk:
1 Baukje Pytters Hania, geboren op 8 januari 1693, overleden op 4 februari 1721.
2 Jan Hania, geboren in het jaar 1695 te Aalzum.
3 Renze Hania, geboren in het jaar 1698 te Aalzum.
4 Auke Hania, geboren in het jaar 1701 te Aalzum.

IV-c Yde Renzes, gedoopt op 5 maart 1665 te Marrum/Westernijkerk, overleden op 11 juni 1720 te Engwierum, begraven aldaar, zoon van III.
Hij is getrouwd op 24 juli 1701 te Morra voor de kerk met Tydtske Johanniss Roersema, dochter van Johannes Andries Roersema en Betske Jans.
Uit dit huwelijk:
1 Goske Ydes, geboren in het jaar 1702 te Engwierum, volgt onder V-a.
2 Renze Ydes, geboren in het jaar 1704 te Engwierum, jong overleden.
3 Baukje Ydes, geboren in het jaar 1708 te Engwierum, overleden voor 1715.
4 Liesbeth Ydes, geboren in het jaar 1709 te Engwierum, volgt onder V-b.
5 Johannes Ydes, geboren in het jaar 1711 te Engwierum, jong overleden.
6 Baukje Ydes, geboren in het jaar 1715 te Engwierum, volgt onder V-c.

V-a Goske Ydes, geboren in het jaar 1702 te Engwierum, dochter van IV-c.
Zij is getrouwd op 11 februari 1720 te Morra voor de kerk (1) met Nammen Gerrits Botma, geboren te Morra, zoon van Gerrijt Sakes Botma en Jantje Nannes Botma.
Uit dit huwelijk:
1 Betske Namnens Botma, gedoopt op 2 januari 1724 te Ee, overleden op 4 januari 1811 te Dokkum.

Zij is getrouwd in het jaar 1735 (2) met Tjeerd Iedes, geboren rond 1699.

V-b Liesbeth Ydes, geboren in het jaar 1709 te Engwierum, overleden op 24 maart 1779 te Hantum, dochter van IV-c.
Zij is getrouwd op 6 februari 1729 te Hantum voor de kerk (1) met Rinnert Wybes, geboren rond 1687, overleden rond 1735.
Uit dit huwelijk:
1 Trijntje, geboren in het jaar 1730 te Hantum.
2 Wybe, geboren in het jaar 1732 te Hantum.
3 Rinnertje, geboren in het jaar 1735 te Hantum.

Zij is getrouwd in het jaar 1739 (2) met Sjoek Fransen.
Uit dit huwelijk:
4 Tjitzke, geboren in het jaar 1740 te Hantum.
5 Jitske, geboren in het jaar 1742 te Hantum.
6 Yde, geboren in het jaar 1744 te Hantum.
7 Frans, geboren in het jaar 1746 te Hantum.

V-c Baukje Ydes, geboren in het jaar 1715 te Engwierum, dochter van IV-c.
Zij is getrouwd op 2 maart 1738 te Hantum voor de kerk met Hoite Wiegers.
Uit dit huwelijk:
1 Wieger Wiegers, geboren in het jaar 1738 te Hantumhuizen.
2 Yde Wiegers, geboren in het jaar 1742 te Aalzum.

IV-d Reinder Sinia, gedoopt in het jaar 1668 te Morra, overleden op 11 januari 1751, begraven te Anjum, zoon van III.
Hij is getrouwd op 22 augustus 1706 te Anjum voor de kerk met Trijntje Lieuwes Monta, geboren op 11 februari 1688 te Anjum, overleden op 19 februari 1757 aldaar, dochter van Lieuwe Jans Monta en Rienksje Reitses?.
Uit dit huwelijk:
1 Riensk Sinia, geboren op 4 september 1706 te Dokkum.
2 Liisbet Sinia, geboren op 5 november 1709 te Dokkum, overleden in het jaar 1709 aldaar.
3 Liisbet Sinia, geboren op 8 februari 1711 te Dokkum, volgt onder V-d.
4 Rinse Sinia, geboren op 7 januari 1714 te Dokkum, overleden na 1736 aldaar.
5 Baukje Sinia, geboren op 2 september 1716 te Dokkum, overleden voor 1724 aldaar.
6 Lieuwe Sinia, geboren te Dokkum, gedoopt op 26 december 1717 aldaar, volgt onder V-e.
7 Reitze Sinia, gedoopt op 6 april 1721 te Dokkum, jong overleden aldaar.
8 Sjieuke Sinia, gedoopt op 6 april 1721 te Dokkum, jong overleden aldaar.
9 Baukje Sinia, geboren op 25 april 1724 te Dokkum, volgt onder V-f.

V-d Liisbet Sinia, geboren op 8 februari 1711 te Dokkum, dochter van IV-d.
Zij is getrouwd op 19 maart 1730 te Dokkum voor de kerk met Jan Minnes Bakker.
Uit dit huwelijk:
1 Minne Bakker, geboren op 25 maart 1732 te Dokkum.
2 Antje Bakker, geboren op 11 mei 1733.
3 Anna Bakker.
4 Antje Bakker.
5 Riensk Bakker.
6 Rienskje Bakker,
 geboren op 24 september 1739.
7 Minne Bakker, geboren in het jaar 1744.

V-e Lieuwe Sinia, geboren te Dokkum, gedoopt op 26 december 1717 aldaar, overleden op 19 maart 1797 aldaar, begraven aldaar, zoon van IV-d.
Hij is getrouwd op 30 januari 1746 te Ee voor de kerk met Betske Namnens Botma, gedoopt op 2 januari 1724 te Ee, overleden op 4 januari 1811 te Dokkum, dochter van Nammen Gerrits Botma en Goske Ydes.
Uit dit huwelijk:
1 Goske Sinia, geboren op 9 oktober 1746 te Dokkum, gedoopt op 30 oktober 1746 aldaar, volgt onder VI-a.
2 Namne Sinia, gedoopt op 2 februari 1748 te Dokkum, overleden rond 20 augustus 1777 te Batavia, begraven op 23 augustus 1777 aldaar.
3 Reinder Sinia, gedoopt op 12 november 1749 te Dokkum, overleden op 7 oktober 1806 te Utrecht.
4 Gerrijt Sinia, geboren op 5 mei 1753 te Dokkum, gedoopt op 15 mei 1753 aldaar, volgt onder VI-b.
5 Renze Sinia, gedoopt op 19 oktober 1755 te Dokkum, overleden op 26 mei 1766 aldaar.
6 Iede Sijnja, gedoopt op 22 maart 1758 te Dokkum, volgt onder VI-c.
7 Trijntje Sinia, gedoopt op 13 juli 1760 te Dokkum, overleden op 8 mei 1793 aldaar.
Zij is getrouwd op 25 augustus 1782 te Driesum voor de kerk met Junius van Alema, geboren in het jaar 1756 te Harlingen, overleden in het jaar 1789 aldaar, zoon van Frederik Abrahams van Alema en Maria Machtel Pierson.
(Hij is eerder getrouwd op 12 april 1778 te Harlingen voor de kerk met Geertruida Munster.)
8 Gaabe Sinia, gedoopt op 23 december 1762 te Dokkum, overleden op 5 september 1800 aldaar.

VI-a Goske Sinia, geboren op 9 oktober 1746 te Dokkum, gedoopt op 30 oktober 1746 aldaar, overleden op 7 november 1820 te Wijk bij Duurstede, dochter van V-e.
Zij is getrouwd op 28 juli 1776 te Waaxens voor de kerk met Joachim van Vliet, overleden op 13 juni 1831 te Wijk bij Duurstede.
Uit dit huwelijk:
1 Joachim Frederik van Vliet, geboren op 15 juli 1776 te Dokkum, gedoopt op 31 juli 1776 aldaar.
2 Anna Maria Françoise van Vliet, geboren op 10 augustus 1777 te Dokkum, gedoopt op 27 augustus 1777 aldaar, overleden voor 1779.
3 Anna Maria Françoise van Vliet, geboren op 5 februari 1779 te Dokkum, gedoopt op 28 februari 1779 aldaar.
4 Cornelia Maria van Vliet, geboren op 9 oktober 1780 te Dokkum, gedoopt op 8 november 1780 aldaar.
5 Arent van Borssele, geboren op 10 januari 1782 te Dokkum, gedoopt op 6 februari 1782 aldaar.
6 Arendina Jacoba van Borsele, geboren op 11 september 1785 te Dokkum, gedoopt op 5 oktober 1785 aldaar.
7 Jacob Arent Wolphert van Borsele, geboren op 17 april 1787 te Dokkum, gedoopt op 6 juni 1787 aldaar.

VI-b Gerrijt Sinia, geboren op 5 mei 1753 te Dokkum, gedoopt op 15 mei 1753 aldaar, overleden op 29 december 1816 aldaar, begraven op 2 januari 1817 aldaar, zoon van V-e.
Hij is getrouwd op 25 juli 1779 te Dokkum voor de kerk met Sjoukjen Ruurds Fontein, gedoopt op 15 april 1753 te Dokkum, overleden rond 15 juli 1793 aldaar, begraven op 19 juli 1793 aldaar, kind van Ruurd Bouwes Fontein en Stijntje Duurds Elema van Rijpma.
Uit dit huwelijk:
1 Renze Sinia, geboren op 5 mei 1780 te Dokkum, gedoopt op 15 mei 1780 aldaar, volgt onder VII-a.
2 Ruurd Sinia, geboren op 24 mei 1783 te Dokkum, gedoopt op 1 juni 1783 aldaar.
3 Martje Sinia, geboren op 24 maart 1786 te Dokkum, gedoopt op 2 april 1786 aldaar, volgt onder VII-b.
4 Betske Sinia, gedoopt op 5 juni 1788 te Dokkum, overleden op 2 februari 1818 aldaar, begraven op 6 februari 1818 aldaar.
5 Stijntje Sinia, geboren op 1 februari 1791 te Dokkum, gedoopt op 27 februari 1791 aldaar, overleden op 24 november 1794 aldaar.
6 Sjoukje Sinia, geboren op 19 juli 1793 te Dokkum, gedoopt op 28 juli 1793 aldaar, overleden op 17 mei 1797 aldaar.

VII-a Renze Sinia, geboren op 5 mei 1780 te Dokkum, gedoopt op 15 mei 1780 aldaar, overleden op 11 december 1860 aldaar, begraven op 17 december 1860 te Dokkum (op het Bolwerk), zoon van VI-b.
Hij is getrouwd op 16 mei 1802 te Dokkum voor de kerk (1) met Sjieuwke Gerrits Heeringa, geboren in het jaar 1778, overleden op 12 maart 1803 te Dokkum, dochter van Gerrit Gosses Heeringa en Tetje Jans Pompsma.
Uit dit huwelijk:
1 Sjoek Sinia, geboren op 12 maart 1803 te Dokkum, gedoopt op 13 april 1803 aldaar, overleden op 11 augustus 1828 te Weltevreden te Batavia.

 

 

Hij is getrouwd op 14 juli 1805 te Dokkum voor de kerk (2) met Ymke Doedes Plantines, overleden op 3 februari 1808 te Dokkum, begraven op 17 februari 1808 aldaar, dochter van Doede Riemks Plantines en Rigtsjen Jans Camstra.
Uit dit huwelijk:
2 Gerrit Sinia, gedoopt in het jaar 1806 te Dokkum, overleden op 4 december 1808 aldaar.
3 Doodgeboren kind, geboren rond 5 december 1807, begraven op 6 december 1807 te Dokkum.

Hij is getrouwd op 25 november 1810 te Dokkum voor de kerk (3) met Tytje Hiddes van der Werff, geboren rond 7 maart 1772 te Westergeest, overleden op 1 november 1812 te Dokkum, begraven op 8 november 1812 aldaar, dochter van Hidde Simons van der Werff en Antje Kreeft.
(Zij is eerder getrouwd op 11 juli 1801 te Dokkum voor de kerk met Jouke Johannes Reneman.)
Uit dit huwelijk:
4 Hidde Sinia, geboren op 18 oktober 1812 te Dokkum, gedoopt op 10 november 1812 aldaar, volgt onder VIII-a.

Hij is getrouwd op 28 april 1815 te Dokkum (4) met Aaltje Dirks Faber, geboren te Schiermonnikoog, gedoopt op 26 augustus 1792 aldaar, overleden op 5 mei 1837 te Dokkum, begraven aldaar, dochter van Derk Klasen Faber en Elysabeth Klasen.
Uit dit huwelijk:
5 Gerrit Sinia, geboren op 22 juni 1815 te Dokkum, volgt onder VIII-b.
6 Sjoukje Sinia, geboren op 12 december 1816 te Dokkum, gedoopt op 7 januari 1817 aldaar, volgt onder VIII-c.
7 Elizabeth Sinia, geboren op 20 januari 1819 te Dokkum, gedoopt op 25 april 1819 aldaar, volgt onder VIII-d.
8 Martje Sinia, geboren op 26 mei 1821 te Dokkum, gedoopt op 29 juli 1821 aldaar, overleden op 1 september 1827 aldaar, begraven op 4 september 1827 aldaar.
9 Stijntje Sinia, geboren op 1 mei 1823 te Dokkum, gedoopt op 25 mei 1823 aldaar, overleden op 9 juni 1829 aldaar.
10 Dirk Sinia, geboren op 6 april 1825 te Dokkum, gedoopt op 8 mei 1825 aldaar, overleden op 12 december 1826 aldaar, begraven op 16 december 1826 aldaar.
11 Christina Martha Diderika Sinia, geboren op 25 april 1830 te Dokkum, gedoopt op 23 mei 1830 aldaar, overleden op 9 april 1833 aldaar.
12 Dirkje Sinia, geboren op 25 januari 1833 te Dokkum, gedoopt op 24 februari 1833 aldaar, volgt onder VIII-e.
13 Christina Martha Sinia, geboren op 6 juni 1835 te Dokkum, gedoopt op 19 juli 1835 aldaar, volgt onder VIII-f.

VIII-a Hidde Sinia, geboren op 18 oktober 1812 te Dokkum, gedoopt op 10 november 1812 aldaar, overleden op 15 oktober 1889 te Haarlem, zoon van VII-a.
Hij is getrouwd op 14 mei 1835 te Dokkum met Aafke Baukes Westra, geboren op 6 maart 1811 te Westergeest, gedoopt op 17 maart 1811 te Dokkum, overleden op 6 mei 1886 te Haarlem, dochter van Bauke Johannes Westra en Antje Sijbes.
Uit dit huwelijk:
1 Aaltje Sinia, geboren op 14 januari 1837 te Dokkum, gedoopt op 12 februari 1837 aldaar, volgt onder IX-a.
2 Rinse Sinia, geboren op 22 februari 1839 te Dokkum, gedoopt op 24 maart 1839 aldaar, volgt onder IX-b.
3 Gerrit Sinia, geboren op 12 december 1841, overleden op 13 oktober 1877.
4 Aukje Sinia, geboren op 21 april 1844 te Dokkum, volgt onder IX-c.
5 Johannes Sinia, geboren op 13 februari 1847 te Dokkum, overleden op 23 juli 1847 aldaar, begraven aldaar.
6 Johannes Sinia, geboren op 24 januari 1849 te Dokkum, overleden in het jaar 1891.
7 Tietje Sinia, geboren op 26 mei 1852 te Dokkum, overleden in het jaar 1884 te Haarlem.
Zij was gehuwd met Pieter van Thiel.

IX-a Aaltje Sinia, geboren op 14 januari 1837 te Dokkum, gedoopt op 12 februari 1837 aldaar, overleden op 24 december 1865 te Sneek, begraven aldaar, dochter van VIII-a.
Zij is getrouwd op 17 oktober 1861 te Dokkum met Johannes Jans Bergmans, geboren op 17 maart 1838 te Metslawier, overleden op 30 augustus 1928, zoon van Jan Johannes Bergmans en Tietje Jans Miedema.
(Hij is later getrouwd op 6 augustus 1868 te Sneek met Klaasje Krol, geboren op 17 november 1843 te Sneek, overleden op 28 december 1894 aldaar, dochter van Klaas Jans Krol en Jacobje Baukes Feenstra.)
Uit dit huwelijk:
1 Jan Bergmans, geboren op 17 augustus 1862 te Aalzum, overleden op 19 augustus 1862 aldaar.
2 Jan Bergmans, geboren op 29 juli 1863 te Aalzum, overleden op 6 januari 1865 te Sneek, begraven aldaar.
3 Aafke Bergmans, geboren op 19 december 1865 te Sneek, overleden op 30 december 1922 aldaar, begraven aldaar.

IX-b Rinse Sinia, geboren op 22 februari 1839 te Dokkum, gedoopt op 24 maart 1839 aldaar, overleden op 16 juli 1899 te Brielle, zoon van VIII-a.
Hij is getrouwd op 21 juli 1870 te Assendelft met Cornelia Maria Bakker, geboren rond 1843 te Krommenie, overleden op 28 maart 1922 te Barneveld, dochter van Nan Bakker en Francina Groen.
Uit dit huwelijk:
1 Hiddo Rinse Sinia, geboren op 9 juni 1871 te Enkhuizen, volgt onder X-a.
2 Francina Geertruida Sinia, geboren tussen 1871 en 1874, overleden op 13 januari 1874 te Hoorn.
3 N.N., geboren in mei 1872 te Enkhuizen, overleden op 23 augustus 1872 aldaar.
4 Johan Gerrit Sinia, geboren op 26 januari 1875 te Hoorn, volgt onder X-b.
5 Francina Geertruida Sinia, geboren in het jaar 1875 te Hoorn, overleden in het jaar 1958 te Barneveld.
6 Cornelia Maria Sinia, geboren op 14 februari 1878 te Hoorn, overleden op 22 oktober 1961.
Zij is getrouwd op 23 oktober 1905 te Barneveld met Johannes Julius Catherinus de Boer, geboren in het jaar 1873 te Malang (Ned. Indië), overleden in het jaar 1966, zoon van Frederik de Boer en Maria Carolina Schröder.
7 Ynske Titia Sinia, geboren op 25 november 1879 te Briele, overleden op 12 maart 1938.
Zij is getrouwd op 25 juli 1902 te Barneveld met Johan Jacob Bauer, geboren op 20 juli 1872 te Winschoten, overleden op 19 augustus 1957, zoon van August Johan Herman Bauer en Trientje Pothoff.
8 Tytia Petronella Sinia, geboren rond 1881 te Brielle, volgt onder X-c.
9 Alida Sinia, geboren op 5 december 1883 te Briele, overleden op 16 november 1978 te Barneveld.

X-a Hiddo Rinse Sinia, geboren op 9 juni 1871 te Enkhuizen, overleden op 6 november 1916, zoon van IX-b.
Hij was gehuwd met Leonie Alexandrea Cornelia Johanna van Aken, geboren op 13 september 1877 te 's Gravenhage, overleden op 18 maart 1951 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
1 Alida Cornelia Johanna Sinia, geboren op 1 juli 1904 te Weltevreden, Batavia, overleden op 13 januari 1996 te Velp.
Zij was gehuwd met Pieter Johannes Adrianus Augustijn, geboren op 26 augustus 1887 te Bergen op Zoom, overleden op 16 november 1969 te Utrecht.
2 Hiddo Rinse Sinia, geboren op 7 juli 1910 te Makkassar, Celebes, volgt onder XI-a.

XI-a Hiddo Rinse Sinia, geboren op 7 juli 1910 te Makkassar, Celebes, overleden op 4 september 2000 te Soest, gecremeerd op 8 september 2000 te Nieuwegein, zoon van X-a.
Hij is getrouwd op 28 juli 1951 te Utrecht (1) met (en gescheiden op 25 april 1975 te Utrecht van) Maria Louise van Nieuwkuyk, geboren op 4 april 1928 te Amsterdam, dochter van Richard Gerard van Nieuwkuyk en Suze Neyt.
Uit dit huwelijk:
1 Hiddo Rinse Sinia, geboren op 25 juli 1952 te Vught, overleden op 16 april 1980 te Maarsen.
2 Marie Louise Sinia, geboren op 10 november 1954 te Bandoeng, volgt onder XII-a.

Hij is getrouwd op 28 juni 1977 te Dinxperlo (2) met Janny Alfrink, geboren op 28 juni 1925 te Emmen, dochter van Berend Jan Pieter Alfrink en Elsina Kamst.
(Zij was weduwe van Thomas Joachim Rintsma, geboren op 18 juli 1926 te Alphen aan de Rijn, zoon van Joachim Rintsma en Willemina Kuipers.)

XII-a Marie Louise Sinia, geboren op 10 november 1954 te Bandoeng, dochter van XI-a.
Zij is getrouwd op 5 november 1979 te Amsterdam met Ynze Klop, geboren op 14 februari 1950 te Willemstad, Curaçao, zoon van Izaäk Klop en Lambertha Deliana Lagerweij.
Uit dit huwelijk:
1 Caroline Klop, geboren op 27 februari 1982 te Woerden.
2 Boudewijn Klop, geboren op 26 februari 1984 te Wilnis.

X-b Johan Gerrit Sinia, geboren op 26 januari 1875 te Hoorn, overleden op 7 januari 1948, begraven te Bloemendaal, zoon van IX-b.
Hij is getrouwd op 22 november 1904 te Amersfoort met Christina Maria Woudenberg van den Berg, geboren op 15 juli 1888 te Amersfoort, overleden op 17 juni 1975 te Bloemendaal, begraven aldaar, dochter van Peter van den Berg en Jannetje Uppelschoten.
Uit dit huwelijk:
1 Cornelia Maria Sinia, geboren in het jaar 1905 te Batavia, overleden in het jaar 1905 aldaar.
2 Johanna Sinia, geboren op 4 februari 1907 te Batavia, volgt onder XI-b.
3 Rinse Johan Sinia, geboren op 9 december 1911 te Breda, overleden op 8 mei 1986 te Bussum.

XI-b Johanna Sinia, geboren op 4 februari 1907 te Batavia, overleden op 31 juli 1974 te Amersfoort, dochter van X-b.
Zij was gehuwd met Dirk Anton Martin Wittop Koning.
Uit dit huwelijk:
1 N.N..

X-c Tytia Petronella Sinia, geboren rond 1881 te Brielle, overleden op 10 oktober 1938 te Haarlem, gecremeerd op 13 oktober 1938 te Driehuis-Westerveld, dochter van IX-b.
Zij is getrouwd op 12 november 1909 te Barneveld met Simon Cornelis Sporrij, geboren op 28 juni 1822 te Den Helder, zoon van Jacobus Marinus Sporrij en Jannetje Visser.
Uit dit huwelijk:
1 J.R. Sporrij.
2 J. Sporrij.

IX-c Aukje Sinia, geboren op 21 april 1844 te Dokkum, overleden op 8 mei 1892 te Haarlem, dochter van VIII-a.
Zij is getrouwd op 24 mei 1867 te Haarlem met Hotse Sjuks Brongersma, geboren op 10 juli 1840 te Beers, overleden op 17 november 1922 te Haarlem, zoon van Sjuk Hotses Brongersma en Jantje Wybrens Winkler.
Uit dit huwelijk:
1 Johan W Brongersma.
2 Tytia Brongersma.
3 Sjuk Hotse Brongersma.
4 Gerard Wybren Brongersma.
5 Cornelia Maria Brongersma.
6 Hiddo Rinse Gerard Johan Brongersma
, geboren in het jaar 1869 te Leiden, overleden op 7 april 1944 te Almelo.

VIII-b Gerrit Sinia, geboren op 22 juni 1815 te Dokkum, overleden op 26 augustus 1861 te Betterwird, begraven te Dokkum, zoon van VII-a.
Hij is getrouwd op 19 november 1843 te Dokkum met Elizabeth Reeder, geboren op 26 november 1822 te Dokkum, overleden op 16 november 1864 te Oostrum, begraven te Dokkum, dochter van Christiaan Reeder en Anna Maria Kramer.
(Zij is later getrouwd op 17 juli 1862 te Metslawier met Fredrik Dijkstra, geboren op 14 februari 1841, overleden op 13 mei 1867, zoon van Eelkje Dijkstra. (Hij is later getrouwd op 16 november 1865 met Riemke Posthuma, geboren op 19 mei 1838, overleden op 23 augustus 1924, dochter van Jan Wiebes Posthuma en Klaaske Lourens Liezenberg. (Zij is later getrouwd op 12 november 1868 te Dokkum met Rienk Hoff, geboren rond 1835, overleden op 30 juli 1925 te Dokkum.))
Uit dit huwelijk:
1 Aaltje Sinia, geboren op 24 oktober 1843 te Dokkum, gedoopt rond 19 november 1843 aldaar, overleden op 4 januari 1865 te Oostrum, begraven te Dokkum.
Zij is getrouwd op 21 april 1864 te Metslawier met Elzert van der Veer, geboren op 27 maart 1843 te Dokkum, overleden op 6 april 1887 te Gorredijk, zoon van Hendrik van der Veer en Eelkje Spits.
(Hij is later getrouwd op 14 maart 1867 met Anna Brouwers, geboren op 4 december 1843, dochter van Klaas Ysbrants Brouwers en Trijntje Klazes Dijkstra.)
2 Rense Sinia, geboren op 19 juni 1845 te Betterwird, volgt onder IX-d.
3 Doodgeboren kind, geboren op 3 januari 1848, overleden op 3 januari 1848.
4 Christiaan Sinia, geboren op 3 december 1849 te Betterwird, overleden op 13 juni 1851.
5 Doodgeboren kind, geboren op 29 december 1852, overleden op 29 december 1852.
6 Christiaan Sinia, geboren op 1 maart 1854 te Betterwird, gedoopt op 4 juni 1854 te Bornwerd, volgt onder IX-e.
7 Doodgeboren kind, geboren op 13 augustus 1857, overleden op 13 augustus 1857.
8 Hendrik Sinia, geboren op 13 december 1858 te Betterwird, gedoopt op 7 juli 1861 te Bornwerd, volgt onder IX-f.

IX-d Rense Sinia, geboren op 19 juni 1845 te Betterwird, overleden op 4 juli 1904 te Dokkum, begraven op 7 juli 1904 te Aalzum, zoon van VIII-b.
Hij is getrouwd op 17 mei 1866 te Metslawier met Akke Banga, geboren op 30 mei 1842 te Aalzum, overleden op 28 augustus 1930 te Niawier, begraven op 1 september 1930 te Aalzum, dochter van Pieter Harkes Banga en Martje Wytzes Holwerda.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Sinia, geboren op 25 juli 1867 te Aalzum, volgt onder X-d.
2 Pieter Sinia, geboren op 30 december 1869 te Aalzum, ongehuwd overleden op 24 augustus 1893.
3 Christiaan Sinia, geboren op 18 september 1871 te Aalzum, volgt onder X-e.
4 Martha Elizabeth Sinia, geboren op 2 september 1873, overleden op 4 september 1873.
5 Harke Sinia, geboren op 7 maart 1875 te Aalzum, overleden op 3 juli 1903 te Driesum, begraven aldaar.
Hij is getrouwd op 9 mei 1902 te Murmerwoude met Jetske Raap, geboren op 26 augustus 1871 te Driesum, overleden op 11 januari 1942 aldaar, begraven aldaar, dochter van Doede Doekes Raap en Jitske Alberts de Vries.
6 Elizabeth Sinia, geboren op 20 april 1877 te Aalzum, volgt onder X-f.
7 Hendrik Sinia, geboren op 11 oktober 1879 te Aalzum, volgt onder X-g.

X-d Gerrit Sinia, geboren op 25 juli 1867 te Aalzum, overleden op 3 februari 1934 te Dokkum, begraven op 7 februari 1934 te Aalzum, zoon van IX-d.
Hij is getrouwd op 8 februari 1890 te Ternaard (1) met Pietje Piers de Groot, geboren op 11 januari 1871 te Bornwird, overleden op 21 februari 1907 te Aalzum, begraven op 26 februari 1907 aldaar, dochter van Pier Piers de Groot en Fettje Andreas Hoekema.
Uit dit huwelijk:
1 Renze Sinia, geboren op 25 mei 1890 te Dronrijp, volgt onder XI-c.
2 Pier Sinia, geboren op 11 augustus 1891 te St. Jacobi Parochie, volgt onder XI-d.
3 Pieter Sinia, geboren op 26 juni 1893 te Harlingen, volgt onder XI-e.
4 Christiaan Sinia, geboren op 16 juni 1897 te Dokkum, overleden op 21 juni 1898 aldaar.
5 Fettje Sinia, geboren op 16 juni 1897 te Dokkum, overleden op 16 augustus 1898 aldaar.
6 Fetje Sinia, geboren op 8 februari 1899 te Dokkum, volgt onder XI-f.
7 Christiaan Sinia, geboren op 21 juli 1900, overleden op 30 maart 1903.
8 Akke Sinia, geboren op 13 november 1902, overleden op 6 mei 1904 te Aalzum, begraven op 10 mei 1904 aldaar.
9 Akke Sinia, geboren op 3 juni 1905 te Aalzum, volgt onder XI-g.
10 Christiaan Sinia, geboren in februari 1907, overleden op 23 maart 1907.

Hij is getrouwd op 19 mei 1909 te Metslawier (2) met Sara Coree, geboren op 23 juli 1870 te Hantum, overleden op 25 mei 1950 te Harlingen, dochter van Jan Louws Coree en Antje Ymkes van der Schaaf. (Zij is eerder getrouwd op 19 maart 1898 met Douwe Wierstra, geboren rond 15 februari 1868, overleden op 19 augustus 1906 te Groningen.)

XI-c Renze Sinia, geboren op 25 mei 1890 te Dronrijp, overleden op 21 september 1970 te Dokkum, zoon van X-d. Hij is getrouwd op 24 mei 1917 te Metslawier met Antje Merkus, geboren op 5 juni 1891 te Driesum, overleden op 21 januari 1973 te Hoogeveen, begraven op 25 januari 1973 te Aalzum, dochter van IJmke Jans Merkus en Eelkje Rinzes Huizenga.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Sinia, geboren op 30 december 1918 te Aalzum, volgt onder XII-b.
2 Ymke Sinia, geboren op 5 april 1921 te Dokkum, volgt onder XII-c.
3 Pietje Sinia, geboren op 21 juni 1925 te Dokkum, volgt onder XII-d.
4 Sijtse Sinia, geboren op 16 september 1926 te Dokkum, volgt onder XII-e.
5 Pier Sinia, geboren op 20 oktober 1930 te Dokkum, ongehuwd overleden op 19 juli 1981 te Franeker, begraven op 22 juli 1981 te Aalzum.

XII-b Gerrit Sinia, geboren op 30 december 1918 te Aalzum, overleden op 11 januari 1964 te Hoogeveen, begraven op 16 januari 1964 aldaar, zoon van XI-c.
Hij is getrouwd op 19 maart 1943 te Dokkum met Roelfien Suzanna Jager, geboren op 1 mei 1912 te Veendam, overleden op 3 januari 1999 te Groningen, begraven op 7 januari 1999 te Hoogeveen, dochter van Dietert Jager en Janna Hensens.
Uit dit huwelijk:
1 Janna Antje Sinia, geboren op 18 mei 1946 te Hoogeveen, volgt onder XIII-a.
2 Antje Johanna Sinia, geboren op 11 augustus 1947 te Hoogeveen, volgt onder XIII-b.
3 Roelfien Suzanna Sinia, geboren op 2 februari 1949 te Hoogeveen, volgt onder XIII-c.
4 Renze Sinia, geboren op 22 mei 1950 te Hoogeveen, volgt onder XIII-d.
5 Gerda Sinia, geboren op 6 juli 1954 te Hoogeveen, volgt onder XIII-e.

XIII-a Janna Antje Sinia, geboren op 18 mei 1946 te Hoogeveen, dochter van XII-b.
Zij is getrouwd op 5 februari 1972 te Hoogeveen met Georg W.A.J. Houtman, geboren op 17 februari 1946 te Eindhoven.
Uit dit huwelijk:
1 Marcel Cloude Houtman, geboren op 17 februari 1972 te Oosterhout.
2 Marike Charlotte Houtman, geboren op 25 maart 1974 te Oosterhout.

XIII-b Antje Johanna Sinia, geboren op 11 augustus 1947 te Hoogeveen, dochter van XII-b.
Zij is getrouwd op 13 november 1970 te Hoogeveen met Johan Everts, geboren op 4 december 1948 te Hollandscheveld, zoon van Hilbert Everts en Geertje Bork.
Uit dit huwelijk:
1 Gerben Hilmar Everts, geboren op 10 augustus 1971 te Kerkenveld.
2 Pjotr Bjorn Everts, geboren op 13 oktober 1980 te Kerkenveld.

XIII-c Roelfien Suzanna Sinia, geboren op 2 februari 1949 te Hoogeveen, dochter van XII-b.
Zij is getrouwd op 13 mei 1969 te Hoogeveen met Henk Sieders, geboren op 4 februari 1945 te Hoogeveen, zoon van Egbert Sieders en Jantje Koning.
Uit dit huwelijk:
1 Henriëtte Jeanette Sieders, geboren op 21 december 1970 te Heelsum.
2 Gerlach Sieders, geboren op 1 mei 1973 te Heelsum.
3 Valentijn Sieders, geboren op 9 april 1978 te Heelsum.

XIII-d Renze Sinia, geboren op 22 mei 1950 te Hoogeveen, zoon van XII-b.
Hij is getrouwd op 27 juni 1975 te Hoogeveen met Petronella M.L.M. Broods, geboren op 13 januari 1957 te Heerlen, dochter van N.N. en Wies Broods.
Uit dit huwelijk:
1 Tamara Sinia, geboren op 25 december 1975 te Hoogeveen.
2 Martijn Sinia, geboren op 16 mei 1980 te Weert.

XIII-e Gerda Sinia, geboren op 6 juli 1954 te Hoogeveen, dochter van XII-b.
Zij is getrouwd op 12 oktober 1973 te Hoogeveen met Jan Ter Burg, geboren op 5 augustus 1952 te Meppel, zoon van Gerrit Jan Klaas ter Burg en Grietje Carolina van Beek.
Uit dit huwelijk:
1 Mirjam Gisela Ter Burg, geboren op 8 oktober 1974 te Meppel.
2 Jeroen Daniël Ter Burg, geboren op 30 juli 1978 te Meppel.

XII-c Ymke Sinia, geboren op 5 april 1921 te Dokkum, overleden op 29 januari 1986 te Pretoria, begraven op 31 januari 1986 aldaar, zoon van XI-c.
Hij is getrouwd op 5 april 1946 te Dokkum met Sipkje Vellinga, geboren op 28 oktober 1921 te Dokkum, overleden op 3 juni 2001 te Potchefstroom, dochter van Jan Vellinga en Rinske Meijer.
Uit dit huwelijk:
1 Rinske Sinia, geboren op 18 juni 1947 te Dokkum, volgt onder XIII-f.
2 Antje Pietje Sinia, geboren op 18 januari 1950 te Dokkum, volgt onder XIII-g.
3 Janna Hendrika Sinia, geboren op 9 juni 1954 te Tzaneen (Z-Afr), volgt onder XIII-h.

XIII-f Rinske Sinia, geboren op 18 juni 1947 te Dokkum, dochter van XII-c.
Zij is getrouwd op 4 januari 1969 te Pretoria met Nicolaas Jacobus Vreken, geboren op 27 augustus 1943 te Amstelveen, zoon van Nicolaas Jacobus Vreken en Neeltje Stolk.
Uit dit huwelijk:
1 Nicolaas Jacobus Vreken, geboren op 4 mei 1970 te Empangeni.
2 Riana Vreken, geboren op 20 april 1972 te Pretoria.
3 Ymke Vreken, geboren op 18 juli 1974 te Pretoria.

XIII-g Antje Pietje Sinia, geboren op 18 januari 1950 te Dokkum, dochter van XII-c.
Zij is getrouwd op 25 november 1972 te Pretoria (1) met (en gescheiden in het jaar 1986 van) Cornelis Johannes Schutte, geboren op 22 september 1950 te Potgietersrus (Z-Afr).
Uit dit huwelijk:
1 Jakobus Johannes Schutte, geboren op 27 december 1773 te Pretoria.
2 Ymke Schutte, geboren op 27 februari 1975 te Potgietersrus.
3 Cornelus Johannes Schutte, geboren op 20 februari 1976 te Belfast (Z-Afr).
4 Esnia Schutte, geboren op 13 september 1977 te Belfast (Z-Afr).

Zij was gehuwd (2) met Christo Welthagen, overleden op 30 september 1999.

XIII-h Janna Hendrika Sinia, geboren op 9 juni 1954 te Tzaneen (Z-Afr), dochter van XII-c.
Zij is getrouwd op 13 december 1975 te Pretoria met Johannes Christiaan F. Christie, geboren op 14 mei 1953 te Potchefstroom, zoon van Mattheus Gerhardus Christie en Frederika Sternberg Pretorius.
Uit dit huwelijk:
1 Ilana Christie, geboren op 11 oktober 1976 te Pretoria (Z-Afr).
2 Jolanda Christie, geboren op 11 oktober 1976 te Pretoria (Z-Afr).

XII-d Pietje Sinia, geboren op 21 juni 1925 te Dokkum, overleden op 14 mei 2017, begraven op 19 mei 2017 te Hoogeveen, dochter van XI-c.
Zij is getrouwd op 25 augustus 1948 te Hoogeveen met Pieter Bols, geboren op 12 juni 1926 te Hoogeveen, overleden op 16 februari 1984 aldaar, zoon van Hendrik Bols en Jantje Benjamins.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik Bols, geboren op 19 februari 1949 te Dokkum.
2 Renze Bols, geboren op 18 juli 1951 te Hoogeveen.
3 Antje Bols, geboren op 25 augustus 1953 te Hoogeveen.
4 Jantje Bols, geboren op 29 januari 1960 te Hoogeveen.

XII-e Sijtse Sinia, geboren op 16 september 1926 te Dokkum, overleden op 24 september 1982 aldaar, begraven op 29 september 1982 aldaar, zoon van XI-c.
Hij is getrouwd op 9 oktober 1951 te Murmerwoude met Romkje Rintjema, geboren op 4 februari 1927 te Rinsumageest, overleden op 8 oktober 2001 te Dokkum, begraven op 12 oktober 2001 aldaar, dochter van Jan Tjeerds Rintjema en Grietje Hessels Loonstra.
Uit dit huwelijk:
1 Renze Gerrit Sinia, geboren op 9 november 1959 te Dokkum, volgt onder XIII-i.
2 Jan Martin Sinia, geboren op 21 juli 1963 te Dokkum, volgt onder XIII-j.

XIII-i Renze Gerrit Sinia, geboren op 9 november 1959 te Dokkum, zoon van XII-e.
Hij is getrouwd op 4 oktober 1984 te Dantumawoude met Berendina Beijert, geboren op 28 mei 1964 te Zwaagwesteinde, dochter van Johannes Beijert en Jelly van der Zee.
Uit dit huwelijk:
1 Jelly Melissa Sinia, geboren op 7 augustus 1993 te Leeuwarden.
2 Romanie Sinia, geboren op 13 november 1995 te Leeuwarden.

XIII-j Jan Martin Sinia, geboren op 21 juli 1963 te Dokkum, zoon van XII-e.
Hij woont nu samen met Baukje van der Kooi, geboren op 3 juli 1969 te Ternaard, dochter van Lieuwe van der Kooi en Ytje Kamminga.
Uit deze relatie:
1 Roxy Chanel Sinia, geboren in april 2000 te Dokkum.
2 Quinty Roma Sinia, geboren op 17 september 2002 te Dokkum.
3 Bodhy Noa Sinia, geboren op 18 juni 2006 te Dokkum.

XI-d Pier Sinia, geboren op 11 augustus 1891 te St. Jacobi Parochie, overleden op 25 december 1980 te Bolsward, begraven op 30 december 1980 te Leeuwarden, zoon van X-d.
Hij is getrouwd op 4 mei 1912 te Metslawier met Korneliske Miedema, geboren op 30 augustus 1892 te Niawier, overleden op 23 augustus 1969 te Leeuwarden, begraven op 27 augustus 1969 aldaar, dochter van Hendrik Goffes Miedema en Willemke van der Meulen..
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik Sinia, geboren op 15 januari 1911 te Niawier, volgt onder XII-f.
2 Pietje Sinia, geboren op 26 juli 1913 te Noordwijk, gemeente Marum, volgt onder XII-g.
3 Willemke Sinia, geboren op 11 juli 1915 te Doezum, volgt onder XII-h.
4 Gerritdina Sinia, geboren op 1 mei 1918 te Doezum, volgt onder XII-i.
5 Gerrit Sinia, geboren op 18 januari 1922 te Leeuwarden, volgt onder XII-j.

XII-f Hendrik Sinia, geboren op 15 januari 1911 te Niawier, overleden op 13 april 1993 te Leeuwarden, begraven te Niezijl, zoon van XI-d.
Hij is getrouwd op 22 oktober 1936 te Grijpskerk met Wibbina Moltmaker, geboren op 23 mei 1910 te Niezijl, overleden op 1 september 1996 te Leeuwarden, begraven te Niezijl, dochter van Sijtse Moltmaker en Grietje van der Woude.
Uit dit huwelijk:
1 Grietje Lucretia Sinia, geboren op 10 juli 1937 te Huizum, volgt onder XIII-k.
2 Pier Gerrit Sinia, geboren op 5 augustus 1939 te Huizum.
Hij is getrouwd op 19 december 1968 te Hilversum met Margreet Gerda Huisman, geboren op 29 juni 1939 te Soerabaja Nederlands-Indië, dochter van Cornelis Jacobus Huisman en Wietske Tuininga.
3 Sijtse Jan Sinia, geboren op 23 februari 1941 te Huizum, volgt onder XIII-l.
4 Christiaan Hendrik Sinia, geboren op 29 april 1944 te Leeuwarden.
5 Lucretia Johanna Sinia, geboren op 29 april 1944 te Leeuwarden, volgt onder XIII-m.
6 Cornelia Wilhelmina Sinia, geboren op 30 augustus 1948 te Leeuwarden, volgt onder XIII-n.

XIII-k Grietje Lucretia Sinia, geboren op 10 juli 1937 te Huizum, dochter van XII-f.
Zij is getrouwd op 23 maart 1961 te Leeuwarden met Ane Schaap, geboren op 28 juni 1933 te Midsland (Terschelling), zoon van Jan Anes Schaap en Maria Klaasdr van Urk.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Hendrik Schaap, geboren op 2 oktober 1965 te Harlingen.
2 Marinus Ane Schaap, geboren op 1 november 1966 te Harlingen.
3 Wibbina Lucretia Schaap, geboren op 25 april 1972 te Harlingen.

XIII-l Sijtse Jan Sinia, geboren op 23 februari 1941 te Huizum, zoon van XII-f.
Hij is getrouwd op 31 maart 1966 te Leeuwarden met Willemke Geertje Soldaat, geboren op 1 mei 1940 te Kommerzijl (Gem. Oldehove), dochter van Pieter Jacobs Soldaat en Maria Ikes Lollinga.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik Pier Christiaan Sinia, geboren op 9 september 1968 te Leeuwarden.
Hij is getrouwd op 1 juli 2005 te Marum met Johanna Egberdina Miedema, geboren op 31 maart 1971 te Opende, dochter van Willem Miedema en Wietske Hazenberg.
2 Peter Alexander Sinia, geboren op 26 augustus 1971 te Zuidhorn, volgt onder XIV-a.
3 Maria Louise Sinia, geboren op 22 juni 1973 te Zuidhorn, volgt onder XIV-b.

XIV-a Peter Alexander Sinia, geboren op 26 augustus 1971 te Zuidhorn, zoon van XIII-l.
Hij woont nu samen met Gerlinde Hendriks, geboren op 27 november 1971 te Hardenberg, dochter van Lambertus Hendriks en Jantina Klein-Neerken.
Uit deze relatie:
1 Pier Sebastiaan Sinia, geboren op 29 december 2003 te Nijmegen.
2 Geert Willem Sinia, geboren op 25 augustus 2007 te Nijmegen.

XIV-b Maria Louise Sinia, geboren op 22 juni 1973 te Zuidhorn, dochter van XIII-l.
Zij is getrouwd op 23 mei 1997 te Grootegast (1) met (en gescheiden in het jaar 2001 van) Meint Teije Johannes van der Molen, geboren op 7 juni 1972 te Lutjegast, zoon van Teije Johannes van der Molen en Hiltje van der Veen.
Zij is getrouwd op 12 oktober 2006 te Zuidhorn, getrouwd op 14 oktober 2006 te Niezijl voor de kerk (2) met Berend Hendrik Arnoldus Bakker, geboren op 30 december 1973, zoon van Arnold Bakker en Eisina Boersema.
Uit dit huwelijk:
1 Sanne Will Bakker, geboren op 12 juli 2003 te Groningen.
2 Lieke Marit Bakker, geboren op 14 februari 2005 te Groningen.

XIII-m Lucretia Johanna Sinia, geboren op 29 april 1944 te Leeuwarden, dochter van XII-f.
Zij is getrouwd op 2 november 1967 te Leeuwarden met Hendrik Stienstra, geboren op 29 oktober 1943 te Leeuwarden, zoon van Jacob Hendriks Stienstra en Geeske Wijnia.
Uit dit huwelijk:
1 Jacoba Hendrika Stienstra, geboren op 6 juli 1973 te Amsterdam.
2 Klaas Hendrik Stienstra, geboren op 29 juli 1977 te Alkmaar, overleden op 14 maart 1979 aldaar.
3 Johan Karst Stienstra, geboren op 18 maart 1981 te Alkmaar.

XIII-n Cornelia Wilhelmina Sinia, geboren op 30 augustus 1948 te Leeuwarden, dochter van XII-f.
Zij is getrouwd op 27 december 1973 te Leeuwarden (1) met (en gescheiden te Leiden van) Rindert Jan de Boer, geboren op 23 december 1947 te Heerenveen, zoon van Jelte de Boer en Bernardina Aartje Hulsbergen.
Uit dit huwelijk:
1 Ido de Boer, geboren op 9 juni 1976 te Kerkrade.
2 Jenny de Boer, geboren op 2 augustus 1979 te Leiderdorp.

Zij heeft nu een LAT-relatie (2) met Dirk Johannes Oosterbaan, geboren op 21 april 1943 te Amsterdam, zoon van Gerardus Oosterbaan en Neeltje Cornelia Geerlings.

XII-g Pietje Sinia, geboren op 26 juli 1913 te Noordwijk, gemeente Marum, overleden op 16 juni 1974 te Apeldoorn, begraven op 20 juni 1974 te Wenum, dochter van XI-d.
Zij is getrouwd op 27 oktober 1942 te Groningen met Frederik Wieringa, geboren op 19 maart 1898 te Oosternieland, overleden op 7 december 1972 te Apeldoorn, begraven op 11 december 1972 te Wenum, zoon van Jan Wieringa en Zwaantje Boekelo.
Uit dit huwelijk:
1 Cornelia Wieringa, geboren op 21 oktober 1944 te Groningen, overleden op 21 oktober 1944 aldaar.
2 Johan Frederik Wieringa, geboren op 17 november 1946 te Groningen.

XII-h Willemke Sinia, geboren op 11 juli 1915 te Doezum, overleden op 1 maart 1996 te Leeuwarden, begraven op 6 maart 1996 aldaar, dochter van XI-d.
Zij is getrouwd op 21 december 1938 te Leeuwarden met Ulbe Winia, geboren op 21 mei 1911 te Wirdum, overleden op 14 november 1995 te Leeuwarden, begraven aldaar, zoon van Gatze Reinders Winia en Ytje Reinders Oudega.
Uit dit huwelijk:
1 Cornelia Winia, geboren op 14 september 1940 te Wirdum.
2 Ida Margriet Winia, geboren op 9 juli 1946 te Leeuwarden.

XII-i Gerritdina Sinia, geboren op 1 mei 1918 te Doezum, overleden op 8 januari 2013 te Leeuwarden, gecremeerd op 12 januari 2013 te Goutum, dochter van XI-d.
Zij is getrouwd op 14 februari 1940 te Leeuwarden met Hobbe Vijver, geboren op 27 december 1917, overleden op 15 januari 1983 te Zwolle, gecremeerd op 19 januari 1983 te Goutum, zoon van Jelte Vijver en Geeske Tadema.
Uit dit huwelijk:
1 Geeske Elizabeth Vijver, geboren op 19 maart 1941 te Leeuwarden.
2 Cornelia Gerritdina Vijver, geboren op 30 januari 1943 te Leeuwarden.
3 Theodoor Vijver, geboren op 27 augustus 1947 te Appelscha.
4 Hendrik Willem Vijver, geboren op 21 februari 1949 te Appelscha.

XII-j Gerrit Sinia, geboren op 18 januari 1922 te Leeuwarden, overleden op 8 januari 1994 aldaar, begraven op 12 januari 1994 te Bolsward, zoon van XI-d.
Hij is getrouwd op 24 februari 1954 te Almelo met Hielkjen Kuperus, geboren op 24 december 1924 te Almelo, dochter van Hidde Kuperus en Dirkje Doekles Wielenga.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrika Magdalena Charlotte Sinia, geboren op 1 december 1954 te Hommerts, volgt onder XIII-o.
2 Peter Carel Christiaan Sinia, geboren op 11 april 1957 te Groningen, volgt onder XIII-p.
3 Hidde Gerrit Cornelis Sinia, geboren op 8 juni 1959 te Spijk, volgt onder XIII-q.
4 Cornelia Geertruida Francisca Sinia, geboren op 18 augustus 1961 te Spijk, volgt onder XIII-r.
5 Christiaan Hendrik Willem Sinia, geboren op 15 juni 1964 te Ee, volgt onder XIII-s.
6 Hielke Jilles Casper Sinia, geboren op 7 januari 1968 te Dokkum, volgt onder XIII-t.

XIII-o Hendrika Magdalena Charlotte Sinia, geboren op 1 december 1954 te Hommerts, dochter van XII-j. Zij is getrouwd op 31 oktober 1980 te Bolsward met Sjoerd Alkema, geboren op 5 mei 1954 te Bolsward, zoon van Sjoerd Alkema en Trientje van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1 Sjoerd Gerrit Alkema, geboren op 14 januari 1984 te Sneek.
2 Christiaan Willem Alkema, geboren op 10 november 1985 te Höxter (Dtl).
3 Friso Hildert Martijn Alkema, geboren op 8 november 1988 te Idar Oberstein (Dtl).

XIII-p Peter Carel Christiaan Sinia, geboren op 11 april 1957 te Groningen, zoon van XII-j.
Hij is getrouwd op 19 maart 1982 te Harlingen met (en gescheiden in het jaar 1989 te Alkmaar van) Jolinka Dilling, geboren op 27 augustus 1955 te Franeker, dochter van Folkert Dilling en Aafke Kruize.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Renze Sinia, geboren op 13 april 1984 te Sneek.
2 Folkert Maarten Sinia, geboren op 12 juli 1986 te Sneek.

XIII-q Hidde Gerrit Cornelis Sinia, geboren op 8 juni 1959 te Spijk, zoon van XII-j.
Hij is getrouwd op 16 juni 1994 te Bolsward met Aleida Petronella van der Woude, geboren op 10 maart 1963 te Tzum, dochter van Geurt van der Woude en Boukje Valkema.
Uit dit huwelijk:
1 Jesse Gerrit Sinia, geboren op 12 mei 1995 te Sneek.
2 Kelly Petronella Sinia, geboren op 15 november 1996 te Sneek.
3 Lizzy Jeanine Sinia, geboren op 18 september 1998 te Sneek.

XIII-r Cornelia Geertruida Francisca Sinia, geboren op 18 augustus 1961 te Spijk, dochter van XII-j. Zij is getrouwd op 29 augustus 1989 te Leeuwarden met Jan Arend Muis, geboren op 1 april 1953 te Hengelo, zoon van Jan Hendrik Muis en Saartje van Schooten.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Hendrik Muis, geboren op 11 januari 1990 te Leeuwarden.
Roelof Gerrit Muis, geboren op 16 januari 1994 te Leeuwarden.

XIII-s Christiaan Hendrik Willem Sinia, geboren op 15 juni 1964 te Ee, zoon van XII-j.
Hij is getrouwd op 24 januari 1990 met Grietsje Hardenberg, geboren op 25 januari 1962 te Bolsward, dochter van Jan Hardenberg en Lubbrig Leenstra.
Uit dit huwelijk:
1 Edmund Sinia, geboren op 13 februari 1993 te Sneek.
2 Harold Ingmar Sinia, geboren op 13 september 1998 te Sneek.
3 Emma Sinia, geboren op 6 september 2000 te Sneek.

XIII-t Hielke Jilles Casper Sinia, geboren op 7 januari 1968 te Dokkum, zoon van XII-j.
Hij is getrouwd op 14 mei 1998 te Elburg met Bianca Silvia van der Veen, geboren op 22 juni 1970 te Coevorden, dochter van Rudi van der Veen en Maria Margaretha Bos.
Uit dit huwelijk:
1 Jur Leon Sinia, geboren op 19 oktober 1999 te Lelystad.
2 Margo Lianne Sinia, geboren op 3 mei 2002 te Lelystad.

XI-e Pieter Sinia, geboren op 26 juni 1893 te Harlingen, overleden op 26 december 1968 te Zutphen, begraven op 31 december 1968 te Groningen (Selwerderhof), zoon van X-d.
Hij is getrouwd op 26 september 1918 te Murmerwoude met Saapke Boomsma, geboren op 30 maart 1894 te Bornwird, overleden op 14 januari 1978 te Groningen, begraven te Groningen (Selwerderhof), dochter van Fokke Dirks Boomsma en Aaltje Wybrens Mellema.
Uit dit huwelijk:
1 Aaltje Sinia, geboren op 26 juni 1919 te Gaast, volgt onder XII-k.
2 Gerrit Sinia, geboren op 23 december 1921 te Leeuwarden, overleden op 26 november 2002 te Zutphen, begraven op 30 november 2002 aldaar.
Hij is getrouwd op 27 augustus 1948 te Leeuwarden met Neëntske Overwijk, geboren op 1 oktober 1924 te Tijnje, overleden op 20 augustus 2009 te Zutphen, begraven aldaar, dochter van Jan Alles Overwijk en Janke Luitzens Hoekstra.
3 Pietje Fetje Sinia, geboren op 28 juli 1924 te Leeuwarden, volgt onder XII-l.
4 Fokko Piet Sinia, geboren op 5 november 1933 te Leeuwarden, volgt onder XII-m.

XII-k Aaltje Sinia, geboren op 26 juni 1919 te Gaast, overleden op 21 december 2003 te Purmerend, begraven op 27 december 2003 te Amsterdam, dochter van XI-e.
Zij is getrouwd op 27 december 1940 te Leeuwarden met Jan Slager, geboren op 29 maart 1915 te Kampen, overleden op 17 augustus 1973 te Amsterdam, zoon van Evert Slager en Petronella Reintina van der Weerd.
Uit dit huwelijk:
1 Evert Slager, geboren op 3 januari 1942 te Amsterdam.
2 Pieter Slager, geboren op 7 februari 1944 te Amsterdam.
3 Petronella Reintina Slager, geboren op 25 november 1946 te Amsterdam.

XII-l Pietje Fetje Sinia, geboren op 28 juli 1924 te Leeuwarden, overleden op 24 november 2004 te Weesp, begraven op 29 november 2004 te Leeuwarden, dochter van XI-e.
Zij is getrouwd op 28 september 1945 te Leeuwarden met Wybe Taekema, geboren op 4 juli 1917 te Leeuwarden, overleden op 7 juli 2001 aldaar, begraven op 12 juli 2001 aldaar, zoon van Pieter Wybe Taekema en Catharina Hendrika Branderhorst.
Uit dit huwelijk:
1 Catharina Hendrika Alida Taekema, geboren op 5 juli 1946 te Leeuwarden.
2 Sabina Christina Taekema, geboren op 7 februari 1949 te Leeuwarden.
3 Hendrika Antje Taekema, geboren op 19 december 1953 te Leeuwarden.
4 Alida Gertruda Taekema, geboren op 31 oktober 1956 te Leeuwarden.

XII-m Fokko Piet Sinia, geboren op 5 november 1933 te Leeuwarden, zoon van XI-e.
Hij is getrouwd op 7 mei 1965 te Eindhoven met Everdina Hamoen, geboren op 13 mei 1937 te Eindhoven, dochter van Willem Hamoen en Wilhelmina Geertruida Lok.
Uit dit huwelijk:
1 Wilhelmina Sabina Sinia, geboren op 30 april 1966 te Weesp, volgt onder XIII-u.
2 Pieter Gerrit Sinia, geboren op 30 december 1967 te Rotterdam, volgt onder XIII-v.
3 Wilrik Fokko Sinia, geboren op 27 juli 1970 te 's Hertogenbosch, volgt onder XIII-w.
4 Carla Theodora Sinia, geboren op 11 december 1971 te 's Hertogenbosch, volgt onder XIII-x.

XIII-u Wilhelmina Sabina Sinia, geboren op 30 april 1966 te Weesp, dochter van XII-m.
Zij is getrouwd op 6 juni 1998 te Arnhem met Gerrit Johannes Coenen, geboren op 5 juli 1956 te Hemmen, zoon van Willem Gerrit Coenen en Johanna Cornelia van de Vooren.
Uit dit huwelijk:
1 Annapaula Coenen, geboren op 27 maart 1999 te Heilig Landstichting.
2 Rosalinda Coenen, geboren op 2 januari 2001 te Heilig Landstichting.
3 Daniël Coenen, geboren op 14 oktober 2002 te Nijmegen.

XIII-v Pieter Gerrit Sinia, geboren op 30 december 1967 te Rotterdam, zoon van XII-m.
Hij is getrouwd op 27 september 1996 te Kapelle, getrouwd op 28 september 1996 voor de kerk met Inez Margit de Jager, geboren op 6 augustus 1970 te Kapelle, dochter van Gerard Martinus de Jager en Alida Alberta Schuringa.
Uit dit huwelijk:
1 Wilrik Fokko Gerard Sinia, geboren op 6 juli 1998 te Breda.
2 Thomas Sjolle Pieter Sinia, geboren op 10 mei 2000 te Etten-Leur.
3 Charlotte Lida Dineke Sinia, geboren op 30 januari 2003 te Etten-Leur.
4 Ruben Luther Christiaan Sinia, geboren op 4 juli 2006 te Burnaby (Canada).
5 Anna-Sophia Wilhelmina Inez Sinia, geboren op 15 januari 2008 te New Westminster, BC, Canada.

XIII-w Wilrik Fokko Sinia, geboren op 27 juli 1970 te 's Hertogenbosch, zoon van XII-m.
Hij is getrouwd op 21 april 2001 te Arnhem met Mariona Barger, geboren op 15 september 1967 te Amsterdam, dochter van Jacobus Barger en Tura Serra.
Uit dit huwelijk:
1 Maria Everdina Sinia, geboren op 5 augustus 2002 te Arnhem.
2 Hanna Engelina Sinia, geboren op 3 september 2004 te Arnhem.

XIII-x Carla Theodora Sinia, geboren op 11 december 1971 te 's Hertogenbosch, dochter van XII-m. Zij is getrouwd op 20 augustus 2004 te Arnhem met Onno Gerardus Franciscus van Drunen, geboren op 22 oktober 1962 te Geldrop, zoon van Gerardus Jacubus Leo van Drunen en Anna Bernadette van Noort.
Uit dit huwelijk:
1 Marie Laureen Anna Erverdina van Drunen, geboren op 1 januari 2006 te Utrecht.
2 Rogier Marie Robert Pieter van Drunen, geboren op 26 februari 2007 te Utrecht.
3 Aimée Maria Wilhelmina Francisca van Drunen, geboren op 15 juni 2009 te Utrecht.

XI-f Fetje Sinia, geboren op 8 februari 1899 te Dokkum, overleden op 20 december 1967 te Leeuwarden, begraven op 23 december 1967 te Huizum, dochter van X-d.
Zij is getrouwd op 7 augustus 1924 te Metslawier (1) met Adrianus de Vries, geboren op 18 mei 1900 te Dokkum, overleden op 16 december 1944 te Leeuwarden, begraven op 21 december 1944 te Huizum, zoon van Meindert de Vries en Iefke Kuitert.
Uit dit huwelijk:
1 Meindert de Vries, geboren op 17 juli 1925 te Dokkum, overleden op 27 augustus 2009 te Leeuwarden, begraven op 1 september 2009 te Huizum.
2 Iefke de Vries, geboren op 28 juni 1926 te Dokkum, overleden op 17 juni 2003 te Leeuwarden, begraven op 23 juni 2003 aldaar.
3 Gerrit Christiaan de Vries, geboren op 5 april 1933 te Dokkum, overleden op 11 mei 2013 te Hurdegaryp, begraven op 16 mei 2013 aldaar.

Zij is getrouwd op 19 november 1958 te Leeuwarden (2) met Oenze de Jong, geboren op 3 augustus 1899 te Dokkum, overleden op 22 juli 1985 te Bergum (Fr), begraven te Donkerbroek, zoon van Jan de Jong en Antje Pietersma.
(Hij is eerder getrouwd op 12 oktober 1922 te Heerenveen met Durkje Boersma, geboren op 26 februari 1900 te Heerenveen, overleden op 18 juni 1957 te Donkerbroek, begraven aldaar.)

XI-g Akke Sinia, geboren op 3 juni 1905 te Aalzum, overleden op 28 september 1988 te Leeuwarden, begraven aldaar, dochter van X-d.
Zij is getrouwd op 15 mei 1930 te Dokkum met Jan Sijtsma, geboren op 8 september 1902 te Lioessens, overleden op 30 november 1993 te Leeuwarden, begraven aldaar, zoon van Pieter Sijtsma en Sijtske Douma.
Uit dit huwelijk:
1 Sara Pietje Sijtsma, geboren op 16 juli 1931 te Metslawier.
2 Sijtske Sijtsma, geboren op 25 augustus 1933 te Metslawier.
3 Gerdina Sijtsma, geboren op 27 maart 1938 te Metslawier.
4 Margriet Sijtsma, geboren op 13 februari 1946 te Metslawier.

X-e Christiaan Sinia, geboren op 18 september 1871 te Aalzum, overleden op 8 maart 1939 te Wanswerd, begraven op 11 maart 1939 aldaar, zoon van IX-d.
Hij is getrouwd op 7 juni 1900 te Metslawier met Sjoukje de Jong, geboren op 21 januari 1873 te Aalzum, overleden op 26 september 1953 te Leeuwarden, begraven op 30 september 1953 te Wanswerd, dochter van Marten Johannes de Jong en Klaaske Sijmens Minnema.
Uit dit huwelijk:
1 Klaaske Sinia, geboren op 29 maart 1901 te Wanswerd, overleden op 1 april 1901 aldaar.
2 Renze Sinia, geboren op 11 oktober 1905 te Wanswerd, overleden op 16 augustus 1918 te Hantum, begraven op 16 augustus 1918 te Wanswerd.
3 Marten Sinia, geboren op 7 juni 1909 te Wanswerd, overleden op 20 september 1918 aldaar, begraven op 24 september 1918 aldaar.

X-f Elizabeth Sinia, geboren op 20 april 1877 te Aalzum, overleden op 1 december 1907 te Dokkum, begraven aldaar, dochter van IX-d.
Zij is getrouwd op 29 mei 1902 te Dokkum met Taeke van der Mei, geboren op 11 februari 1877 te Dokkum, overleden op 26 september 1943 aldaar, begraven op 1 oktober 1943 aldaar, zoon van Jan Taekes van der Mei en Ymkje Fokkes van der Wal.
Uit dit huwelijk:
1 IJmkje van der Mei, geboren op 18 mei 1903 te Dokkum, ongehuwd overleden op 2 maart 1940 te Groningen, begraven te Dokkum.
2 Renze van der Mei, geboren op 26 juni 1904 te Dokkum, overleden op 7 mei 1966 te Leeuwarden, begraven aldaar.
3 Jan van der Mei, geboren op 19 september 1905, overleden op 2 oktober 1981.
4 Akke van der Mei, geboren op 9 mei 1907, overleden op 27 oktober 1907 te Aalzum, begraven te Dokkum.

X-g Hendrik Sinia, geboren op 11 oktober 1879 te Aalzum, overleden op 9 juni 1909 te Dokkum, zoon van IX-d.
Hij is getrouwd op 28 februari 1907 te Metslawier met Doetje Terpstra, geboren op 4 mei 1884 te Aalzum, overleden op 7 juli 1967 te 's Gravenhage, begraven op 11 juli 1967 aldaar, dochter van Gerben Jenzes Terpstra en Aaltje Johannes Hannema. (Zij was later gehuwd met Jacobus Kramer.)
Uit dit huwelijk:
1 Aaltje Sinia, geboren op 4 februari 1908 te Dokkum, volgt onder XI-h.
2 Hendrika Sinia, geboren op 25 september 1909 te Dokkum, volgt onder XI-i.

XI-h Aaltje Sinia, geboren op 4 februari 1908 te Dokkum, overleden op 15 november 1993 te Tres Arroyos (Argentinië), dochter van X-g.
Zij was gehuwd met Cornelis Terpstra.
Uit dit huwelijk:
1 D.E. Terpstra.
2 C.G. Terpstra.
3 R.J. Terpstra.

XI-i Hendrika Sinia, geboren op 25 september 1909 te Dokkum, overleden te 's Gravenhage, dochter van X-g. Zij was gehuwd met Wouter Laurens Vogelesang, geboren op 2 oktober 1907 te Djocja, Ned.Oost-Indië, overleden op 4 februari 1974, zoon van Wouter Laurens Vogelesang en Sopfia Maria Zweers.
Uit dit huwelijk:
1 Anke Marguérite Vogelesang, geboren op 3 april 1949.
2 Hendrika Wouterina Laura Vogelesang, geboren op 17 maart 1951.

IX-e Christiaan Sinia, geboren op 1 maart 1854 te Betterwird, gedoopt op 4 juni 1854 te Bornwerd, overleden op 27 februari 1893 te Nes (Wed), begraven aldaar, zoon van VIII-b.
Hij is getrouwd op 31 augustus 1877 te Ternaard met Eelkje Jousma, geboren op 31 januari 1854 te Nes (Wed), overleden op 5 juli 1934 aldaar, dochter van Anne Hilles Jousma en Nieske Siebrens Mollema.
Uit dit huwelijk:
1 Nieske Sinia, geboren op 16 juli 1878 te Nes (Wed), gedoopt op 29 september 1878 aldaar, volgt onder X-h.
2 Elizabeth Sinia, geboren op 19 juni 1879 te Nes (Wed), overleden op 27 september 1879 aldaar.
3 Elizabeth Sinia, geboren op 6 augustus 1881 te Nes (Wed), gedoopt op 14 mei 1882 aldaar, overleden op 1 mei 1901 aldaar.
4 Anna Sinia, geboren op 26 maart 1885 te Nes (Wed), gedoopt op 19 juli 1885 aldaar, overleden op 24 februari 1895 aldaar.

X-h Nieske Sinia, geboren op 16 juli 1878 te Nes (Wed), gedoopt op 29 september 1878 aldaar, overleden op 17 juni 1938 aldaar, dochter van IX-e.
Zij is getrouwd op 11 augustus 1900 te Ternaard met Doeke Rients Turkstra, geboren op 3 maart 1875 te Anjum, overleden op 28 november 1944 te Ternaard, zoon van Rients Hendriks Turkstra en Durkje Banga.
Uit dit huwelijk:
1 Tjebbe Anne Turkstra, geboren op 2 december 1900 te Nes (Wed), overleden op 12 maart 1905 aldaar.
2 Durkje Dettje Turkstra, geboren op 4 mei 1904 te Nes (Wed), overleden op 9 juni 1992 te Dokkum.
3 Elizabeth Anna Turkstra, geboren op 6 januari 1906 te Nes (Wed), overleden op 29 juni 1988 te Brantgum, begraven aldaar.
4 Eelkje Turkstra, geboren op 22 september 1912 te Nes (Wed), overleden op 24 november 1975 te Dieren, begraven op 28 november 1975 te Nes (Wed).

IX-f Hendrik Sinia, geboren op 13 december 1858 te Betterwird, gedoopt op 7 juli 1861 te Bornwerd, zoon van VIII-b.
Hij is getrouwd op 29 maart 1883 te Ternaard met Trijntje Jans Osinga, geboren op 4 september 1863 te Nes (Wed), dochter van Jan Dirks Osinga en Sijke Dirks Osinga.
Uit dit huwelijk:
1 Sijke Sinia, geboren op 15 februari 1884 te Nes (Wed).
2 Gerrit Sinia, geboren op 2 maart 1885 te Nes (Wed).
3 Jan Sinia, geboren op 6 september 1886 te Nes (Wed), overleden rond 15 september 1977, begraven te Kentland Indiana (VS).
4 Bertus Sinia, geboren op 25 september 1887 te Nes (Wed), begraven rond 15 maart 1970 te Fort Worth Texas (VS).
5 Dirk Sinia, geboren op 23 oktober 1888 te Nes (Wed), overleden rond 15 januari 1969, begraven te Lake Lowell Indiana (VS).

VIII-c Sjoukje Sinia, geboren op 12 december 1816 te Dokkum, gedoopt op 7 januari 1817 aldaar, overleden voor 1911, begraven te Groesbeek bij Nijmegen, dochter van VII-a.
Zij is getrouwd op 18 mei 1837 te Dokkum met Jan Ales Gorter, geboren in het jaar 1810 te Dokkum, overleden voor 1911, begraven te Groesbeek bij Nijmegen, zoon van Alle Riemers Gorter en Sjoukje Alles van der Meulen.
Uit dit huwelijk:
1 Alle Gorter, geboren op 21 maart 1838 te Dokkum, overleden op 25 maart 1838 aldaar.
2 Aaltje Gorter, geboren op 19 mei 1839 te Dokkum, gedoopt op 23 juni 1839 aldaar, overleden op 11 augustus 1916 te Arnhem.
3 Sjoukje Gorter, geboren op 20 augustus 1841 te Dokkum, gedoopt op 19 november 1841 aldaar, overleden op 25 november 1911 te Arnhem, begraven te Groesbeek bij Nijmegen.
Zij is getrouwd op 27 juni 1872 te Utrecht met Hendrik Weyenbergh, geboren rond 1842 te Haarlem, begraven te Groesbeek bij Nijmegen, zoon van Hendrik Weijenberg en Gezina Maria Gerber.
4 Rinse Gorter, geboren op 19 januari 1843 te Dokkum, gedoopt op 26 februari 1843 aldaar.
5 Alle Gorter, geboren op 5 augustus 1845 te Dokkum, gedoopt op 7 december 1845 aldaar, overleden op 31 januari 1904.
6 Dirk Gorter, geboren op 19 februari 1849 te Dokkum, volgt onder IX-g.

IX-g Dirk Gorter, geboren op 19 februari 1849 te Dokkum, overleden op 23 oktober 1885 te 's Gravenhage, zoon van VIII-c.
Hij is getrouwd op 13 april 1882 te Almelo met Johanna Frederika Geertruida Scholten, geboren rond 1860 te Almelo, dochter van Arend Scholten en Johanna Frederika Scholl Engberts.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Alle Gorter, geboren op 31 maart 1883 te Almelo, overleden op 1 december 1944 te Neuengamme (Duitsland).

VIII-d Elizabeth Sinia, geboren op 20 januari 1819 te Dokkum, gedoopt op 25 april 1819 aldaar, overleden op 14 juni 1895 aldaar, begraven te Aalzum, dochter van VII-a.
Zij is getrouwd op 18 mei 1841 te Dokkum met Marten Sytzes Ferwerda, geboren op 31 december 1813 te Dokkum, overleden op 14 april 1879 aldaar, zoon van Sytze Egberts Ferwerda en Tjeerdje Jans Romkema.
Uit dit huwelijk:
1 Rinse Ferwerda, geboren op 28 januari 1842, overleden op 14 juni 1842.
2 Sytze Ferwerda, geboren op 10 januari 1847, overleden op 28 juni 1875.
3 Rense Ferwerda, geboren op 25 mei 1851.

VIII-e Dirkje Sinia, geboren op 25 januari 1833 te Dokkum, gedoopt op 24 februari 1833 aldaar, dochter van VII-a. Zij is getrouwd op 23 april 1856 te Dokkum met Nicolaas Isaäcs van der Werff, geboren op 3 maart 1832 te Dokkum, overleden op 5 mei 1888, zoon van Isaäc Hendriks van der Werff en Jantje Jans Cousijn.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik van der Werff, geboren op 15 januari 1857 te Amsterdam, overleden op 18 juli 1912 te Maastricht.
2 Nicolaas van der Werff, geboren in het jaar 1857, overleden op 2 maart 1881 te Maastricht.
3 Christina Martha van der Werff, geboren op 3 augustus 1861 te Amsterdam.
4 Dirk van der Werff, geboren op 28 oktober 1864 te Amsterdam.

VIII-f Christina Martha Sinia, geboren op 6 juni 1835 te Dokkum, gedoopt op 19 juli 1835 aldaar, overleden op 22 februari 1911 te Sint Pieter, dochter van VII-a.
Zij is getrouwd op 24 mei 1859 met Jan Izaäc Hendriks van der Werff, geboren op 29 oktober 1828 te Dokkum, overleden op 28 april 1892 te Lochem, zoon van Isaäc Hendriks van der Werff en Jantje Jans Cousijn.
Uit dit huwelijk:
1 Jan van der Werff, geboren op 19 juni 1862 te Dokkum.
2 Dirkje van der Werff, geboren op 3 mei 1864 te Dokkum.
3 Jantje van der Werff, geboren op 10 februari 1866 te Dokkum, overleden op 5 november 1868.
4 Rense van der Werff, geboren op 10 februari 1869 te Dokkum, overleden op 12 februari 1924 te Maastricht.
5 Jantje van der Werff, geboren op 12 november 1871 te Dokkum.

VII-b Martje Sinia, geboren op 24 maart 1786 te Dokkum, gedoopt op 2 april 1786 aldaar, overleden op 17 november 1824 te Leeuwarden, dochter van VI-b.
Zij had een relatie met N.N..
Uit deze relatie:
1 Jantje Sinia, geboren op 5 november 1824 te Leeuwarden, volgt onder VIII-g.

VIII-g Jantje Sinia, geboren op 5 november 1824 te Leeuwarden, overleden op 6 november 1886, natuurlijke dochter van VII-b.
Zij is getrouwd op 15 mei 1852 te Leeuwarden met Petrus Jacob Hempenius, geboren te Franeker, gedoopt op 5 mei 1811, overleden op 19 november 1883 te Leeuwarden, zoon van Akke Hempenius.
(Hij is eerder getrouwd op 17 april 1836 met Grietje Maurer, geboren in het jaar 1811, overleden op 14 oktober 1850 te Leeuwarden.)
Uit dit huwelijk:
1 Kaatje Hempenius, geboren in februari 1863, overleden op 19 juli 1865 te Leeuwarden.

VI-c Iede Sijnja, gedoopt op 22 maart 1758 te Dokkum, overleden op 16 mei 1818 te Leeuwarden, zoon van V-e. Hij is getrouwd op 7 mei 1786 te Tietjerk voor de kerk met Agnemietje Jelgershuis, gedoopt op 21 juli 1762 te Leeuwarden, overleden op 12 januari 1824 aldaar, dochter van Johannes Jelgershuis en Grietje Rienks van Sippama.
Uit dit huwelijk:
1 Lieuwe Synja, geboren op 1 oktober 1786 te Kollum, gedoopt op 22 oktober 1786 aldaar, overleden voor 1806.
2 Jacobus Synja, geboren op 23 januari 1789 te Kollum, gedoopt op 8 februari 1789 aldaar, overleden in het jaar 1832 te New York, begraven te Rhode Island (New York).
Hij is getrouwd op 23 mei 1813 te Rhode Island (New York) met Bathseba Warner, geboren in het jaar 1788, overleden op 24 december 1861, begraven te Rhode Island, New York.
3 Namne Sijnja, geboren op 9 mei 1792 te Dokkum, gedoopt op 28 mei 1792 aldaar, overleden voor 1806.
4 Grytje Sijnja, geboren op 22 september 1794 te Dokkum, gedoopt op 12 oktober 1794 aldaar, volgt onder VII-c.
5 Johannes Sijnja, geboren te Leeuwarden, gedoopt in het jaar 1799 aldaar, overleden op 30 november 1804 aldaar.
6 Betske Sijnja, geboren op 25 april 1803 te Leeuwarden, gedoopt op 15 juni 1803 aldaar, volgt onder VII-d.
7 Anna Petronella Sijnja, geboren op 12 maart 1806 te Leeuwarden, gedoopt op 16 april 1806 aldaar, volgt onder VII-e.

VII-c Grytje Sijnja, geboren op 22 september 1794 te Dokkum, gedoopt op 12 oktober 1794 aldaar, overleden op 22 november 1823 te Leeuwarden, dochter van VI-c.
Zij is getrouwd op 19 mei 1814 te Leeuwarden met Petrus Petrusz de Vries, geboren in het jaar 1793, overleden op 6 januari 1850 te Leeuwarden. (Hij is later getrouwd op 24 november 1824 te Leeuwarden met (en gescheiden op 18 juni 1836 te Leeuwarden van) Brechje Miedema, geboren in het jaar 1803, overleden op 21 mei 1869 te Amsterdam, dochter van Oege Miedema en Trijntje Miedema.)
Uit het huwelijk met Grytje:
1 Angenietje de Vries, geboren in het jaar 1815 te Leeuwarden, overleden op 28 augustus 1901 aldaar.
2 Anna Petronella de Vries, geboren in het jaar 1819 te Leeuwarden, overleden op 2 januari 1851.
3 Doodgeboren kind, geboren op 28 mei 1821 te Leeuwarden.

VII-d Betske Sijnja, geboren op 25 april 1803 te Leeuwarden, gedoopt op 15 juni 1803 aldaar, overleden in het jaar 1880 te Amsterdam, dochter van VI-c.
Zij had een relatie (1) met N.N..
Uit deze relatie:
1 Johannes Willem Sijnja, geboren in het jaar 1823 te Leeuwarden.
2 Anna Petronella Sijnja, geboren rond februari 1829 te Leeuwarden, overleden op 4 november 1829 aldaar.
3 Anna Petronella Sijnja, geboren op 22 april 1838 te Amsterdam.

Zij is getrouwd op 13 mei 1857 te Amsterdam (2) met Hendrik Beijleveld, geboren op 1 april 1813 te Amsterdam.

VII-e Anna Petronella Sijnja, geboren op 12 maart 1806 te Leeuwarden, gedoopt op 16 april 1806 aldaar, overleden op 22 juni 1827 aldaar, dochter van VI-c.
Haar zoon van een onbekende man:
1 Junius Sijnja, geboren op 13 juni 1827 te Leeuwarden, overleden op 17 februari 1900 te Assen.

V-f Baukje Sinia, geboren op 25 april 1724 te Dokkum, overleden op 1 september 1748 aldaar, begraven te Anjum, dochter van IV-d.
Zij is getrouwd op 30 mei 1745 te Dokkum voor de kerk met Folkert Sjoerds Ripperda, geboren te Brantgum, gedoopt op 25 oktober 1716 aldaar, overleden op 18 augustus 1808 te Dokkum, zoon van Sjoerd Rinses en Baukje Pytters Hania.
Uit dit huwelijk:
1 Sjoerd Ripperda, gedoopt op 19 mei 1746 te Dokkum, overleden op 1 juni 1813.
2 Renze Ripperda, gedoopt op 26 november 1747 te Dokkum, overleden op 12 juni 1812.

IV-e Sjieuwke Renzes, geboren in het jaar 1678 te Morra, overleden voor 24 februari 1720, dochter van III. Zij is getrouwd op 27 augustus 1699 te Anjum voor de kerk (1) met Reitze Sapes Jepma, geboren te Anjum, overleden voor 1718.
Uit dit huwelijk:
1 Sape Reitzes, geboren in het jaar 1700 te Anjum, overleden voor 1705 aldaar.
2 Liesbeth Reitzes, geboren in het jaar 1701 te Anjum, overleden rond 1763, begraven te Ee in de Hervormde Kerk.
3 Goske Reitzes, geboren in het jaar 1703 te Anjum.
4 Sape Reitzes, geboren in het jaar 1705.
5 Riemke Reitzes, geboren in het jaar 1707 te Anjum, overleden in het jaar 1779 aldaar.
6 Sape Reitzes, geboren in het jaar 1710 te Anjum, overleden voor 1714 aldaar.
7 Baukje Reitzes, geboren in het jaar 1713 te Anjum.
8 Sape Reitzes, geboren in het jaar 1714 te Anjum.

Zij is getrouwd op 20 mei 1718 te Anjum voor de kerk (2) met Ds Harmanus Reneman, geboren in het jaar 1655, overleden in het jaar 1720, begraven te Oosternijkerk.

IV-f Gerrit Sinia, geboren in het jaar 1680 te Morra, overleden op 14 mei 1752 aldaar, begraven aldaar, zoon van III.
Hij is getrouwd op 7 juni 1716 te Morra voor de kerk met Aukje Gerrits Botma, geboren rond 1686, overleden voor 1765, dochter van Gerrijt Sakes Botma en Jantje Nannes Botma.
Uit dit huwelijk:
1 Rinse Sinia, gedoopt op 13 juni 1717 te Morra, volgt onder V-g.
2 Gerryt Sinia, gedoopt op 31 december 1719 te Morra, volgt onder V-h.

V-g Rinse Sinia, gedoopt op 13 juni 1717 te Morra, zoon van IV-f.
Hij is getrouwd op 2 november 1754 te Morra voor de kerk (1) met Trijntje Cornelis, geboren te Lioessens, overleden voor 1765.
Uit dit huwelijk:
1 Aukjen Sinia, gedoopt op 12 september 1756, jong overleden voor 1765.
2 Gerrijt Sinia, gedoopt op 20 november 1757, jong overleden voor 1765.

Hij is getrouwd op 22 september 1765 te Anjum voor de kerk (2) met Elizabeth Eelkes, geboren in het jaar 1742 te (waarschijnlijk) Anjum, overleden in het jaar 1793, begraven te Morra.
Uit dit huwelijk:
3 Aukjen Sinia, geboren op 16 juli 1766 te Morra, gedoopt op 10 augustus 1766 aldaar, volgt onder VI-d.
4 Gerrijt Sinia, gedoopt op 25 november 1768 te Morra, volgt onder VI-e.
5 Eelke Sinia, gedoopt op 22 september 1773 te Morra, volgt onder VI-f.
6 Rinske Sinia, geboren op 1 december 1777 te Morra, gedoopt op 14 december 1777 aldaar.

VI-d Aukjen Sinia, geboren op 16 juli 1766 te Morra, gedoopt op 10 augustus 1766 aldaar, overleden in het jaar 1799 aldaar, dochter van V-g.
Zij is getrouwd op 2 september 1798 te Morra voor de kerk met Lieuwe Ypes Jousma, gedoopt op 30 oktober 1768 te Anjum, overleden op 17 december 1812 te Morra, zoon van Ype Lieuwes van Ezumazijl en Trijntje Lieuwes.
Uit dit huwelijk:
1 Auke Jousma, geboren op 30 juni 1799 te Morra, gedoopt op 20 juli 1799 aldaar, jong overleden voor 1812.

VI-e Gerrijt Sinia, gedoopt op 25 november 1768 te Morra, overleden op 1 december 1811 aldaar, zoon van V-g. Hij is getrouwd op 15 juni 1788 te Morra voor de kerk met Antje Sjolles Douma, geboren in 1768 of 1769 te Lioessens, overleden op 7 maart 1841 aldaar, dochter van Sjolle Jacobs Douma en Ytje Alberts Douma.
Uit dit huwelijk:
1 Renze Sinia, geboren op 4 oktober 1789 te Morra, gedoopt op 23 oktober 1789 aldaar, volgt onder VII-f.
2 Yttje Sinia, geboren op 1 juli 1793 te Lioessens, gedoopt op 21 juli 1793 aldaar, overleden op 28 november 1858 te Wetzens.
Zij is getrouwd op 3 mei 1816 te Metslawier (1) met Eelke Jacobs Heeringa, geboren op 24 juni 1793 te Nijkerk (Ood), overleden op 2 augustus 1824 aldaar, zoon van Jacob Eelkes Heeringa en Johanna Gerrits Rintjema.
Zij is getrouwd op 12 juni 1830 te Metslawier (2) met Durk Pieters Jaarla, geboren rond 1796 te Morra, overleden op 30 september 1885, zoon van Pieter Gerrits Jaarla en Antje Dirks Jaarla.
3 Elizabeth Sinia, geboren in het jaar 1796 te Lioessens, volgt onder VII-g.
4 Renske Sinia, geboren op 18 oktober 1797 te Lioessens, volgt onder VII-h.
5 Sjolle Sinia, geboren op 29 december 1800 te Morra, gedoopt op 18 januari 1801 aldaar, volgt onder VII-i.
6 Aukjen Sinia, geboren op 11 maart 1803 te Morra, gedoopt op 27 maart 1803 aldaar, volgt onder VII-j.
7 Jacob Sinia, geboren op 19 mei 1805 te Morra, gedoopt op 2 juli 1805 aldaar, volgt onder VII-k.

VII-f Renze Sinia, geboren op 4 oktober 1789 te Morra, gedoopt op 23 oktober 1789 aldaar, overleden op 16 mei 1831 te Lioessens, zoon van VI-e.
Hij is getrouwd op 17 juni 1810 te Morra voor de kerk met Iefke Thomas Helder, geboren op 12 augustus 1789 te Sybrandahuis, gedoopt op 6 september 1789 aldaar, overleden op 12 juni 1853 te Lioessens, dochter van Thomas Jans Helder en Grietje Ypes.
(Zij is later getrouwd op 9 oktober 1835 met Arjen Erntes Tamsma (Feenstra?), geboren in juli 1791 te Anjum.)
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Sinia, geboren op 30 juli 1811 te Sybrandahuis, overleden op 18 januari 1833 te Morra.
2 Grietje Sinia, geboren op 20 maart 1813 te Lioessens, overleden op 5 april 1813 aldaar.
3 Thomas Sinia, geboren rond 13 april 1814 te Lioessens, overleden op 6 juli 1814 aldaar.
4 Thomas Sinia, geboren op 24 mei 1815 te Lioessens, volgt onder VIII-h.
5 Grietje Sinia, geboren op 30 juni 1816 te Lioessens, gedoopt op 1 juli 1816 aldaar, overleden op 29 september 1874 te Anjum.
Zij is getrouwd op 23 januari 1851 te Metslawier met Engbert Ypes Botma, geboren op 1 maart 1808 te Anjum, gedoopt op 27 maart 1808 aldaar, overleden op 18 april 1876 te Aalzum, zoon van Ype Engberts Botma en Aaltje Jans Inia.
(Hij is eerder getrouwd op 8 april 1833 te Metslawier met Wytske Doedes Boitsma, geboren op 16 maart 1809 te Nes (Wed), gedoopt op 16 april 1809 aldaar, overleden op 19 mei 1847 te Anjum, dochter van Doede Johannes Boitsma en Sijke Pieters. Hij is later getrouwd op 2 december 1875 te Metslawier met Stijntje Wepkes Miedema, geboren op 28 januari 1822 te Wetzens, overleden op 7 januari 1889 te Aalzum, dochter van Wepke Franzes Miedema en Minke Aarnts Bosch. (Zij is eerder getrouwd op 4 maart 1852 met Folkert Uilkes Dijkstra, geboren op 15 juni 1819, overleden op 15 november 1873, zoon van Uilke Douwes Dijkstra en Barber Harmens Rijpersma.))
6 Anne Sinia, geboren op 26 november 1818 te Lioessens, overleden op 10 augustus 1834 aldaar.
7 Lieuwe Sinia, geboren op 3 juli 1820 te Lioessens, overleden op 26 november 1821 aldaar.
8 Lieuwe Sinia, geboren op 26 januari 1822 te Lioessens, overleden op 8 december 1839 aldaar.
9 Antje Sinia, geboren op 5 juli 1824 te Lioessens, volgt onder VIII-i.
10 Trijntje Sinia, geboren op 19 februari 1827 te Lioessens, overleden op 26 januari 1832 aldaar.

VIII-h Thomas Sinia, geboren op 24 mei 1815 te Lioessens, overleden op 22 april 1894 aldaar, zoon van VII-f. Hij is getrouwd op 21 mei 1841 te Metslawier met Catharina Elizabeth de Groot, geboren op 22 november 1816 te Nes (Wed), overleden op 1 maart 1899, dochter van Johannes Piers de Groot en Saakje Douwes Bosch.
Uit dit huwelijk:
1 Iefke Sinia, geboren op 11 maart 1842 te Anjum, volgt onder IX-h.
2 Johannes Sinia, geboren rond 17 juni 1844 te Anjum, overleden op 10 oktober 1846 aldaar.
3 Saakje Sinia, geboren rond 20 februari 1847 te Anjum, volgt onder IX-i.

IX-h Iefke Sinia, geboren op 11 maart 1842 te Anjum, overleden op 15 september 1891 aldaar, dochter van VIII-h. Zij is getrouwd op 14 november 1867 te Ternaard met Geert Jacobs Kroodsma, geboren op 24 oktober 1842 te Bornwird, overleden op 25 december 1910 te Noorddijk, zoon van Jacob Hanzes Kroodsma en Doetje Feites Reitsma.
Uit dit huwelijk:
1 Doetje Kroodsma, geboren op 1 september 1870 te Janum, overleden in mei 1967.
2 Catharina Elizabeth Kroodsma, geboren op 24 november 1871 te Janum.
3 Grietje Kroodsma, geboren op 4 januari 1874 te Janum, overleden op 21 december 1928 te Betterwird.
4 Thomas Kroodsma, geboren op 6 september 1875 te Janum, overleden op 21 maart 1887 te Anjum.
5 Jacob Kroodsma, geboren op 27 april 1877 te Anjum.
6 Saakje Kroodsma, geboren op 1 januari 1879 te Anjum, overleden op 22 september 1899 te Sybrandahuis.
7 Feikje Kroodsma, geboren op 22 augustus 1880 te Anjum, overleden op 30 september 1880 aldaar.
8 Ynske Kroodsma, geboren op 4 februari 1882 te Anjum, overleden op 26 december 1963 te Niawier.
9 Feite Kroodsma, geboren op 4 april 1884 te Anjum, overleden op 21 juni 1886 aldaar.

IX-i Saakje Sinia, geboren rond 20 februari 1847 te Anjum, overleden op 26 december 1938 te Lioessens, dochter van VIII-h. Zij is getrouwd op 16 mei 1872 te Metslawier met Tjeerd Fokkes Fokkema, geboren op 23 november 1846 te Rinsumageest, overleden op 15 maart 1928, zoon van Fokke Jacobs Fokkema en Ytje Eelkes van der Woude.
Uit dit huwelijk:
1 Catharina Elisabeth Fokkema, geboren op 20 juni 1874.
2 Thomas Fokkema, geboren op 6 juli 1875.
3 Fokke Fokkema, geboren op 14 december 1877.
4 Ytzen Fokkema, geboren op 14 februari 1880.
5 Johannes Fokkema, geboren op 24 augustus 1884.

VIII-i Antje Sinia, geboren op 5 juli 1824 te Lioessens, overleden op 14 april 1859, dochter van VII-f. Zij is getrouwd op 15 mei 1855 te Metslawier met Douwe Uilkes Dijkstra, geboren op 29 maart 1816 te Metslawier, overleden in november 1894, zoon van Uilke Douwes Dijkstra en Barber Harmens Rijpersma.
(Hij is eerder getrouwd op 29 mei 1840 met Tietje Sjolles Douma, geboren op 24 juni 1818 te Lioessens, gedoopt op 12 juli 1818 aldaar, overleden op 14 juni 1850 te Hantumeruithuizen, dochter van Sjolle Alberts Douma en Gepke Harkes Douma. Hij is later getrouwd op 18 juni 1867 met Trijntje Durks Faber, geboren op 7 november 1826, overleden op 13 april 1894 te Lioessens, dochter van Durk Aukes Faber en Doetje Jacobs Eeringa.)
Uit dit huwelijk:
1 Renze Dijkstra, geboren op 16 juli 1856, overleden op 24 mei 1859.
2 Barber Dijkstra, geboren op 25 augustus 1857, overleden op 20 december 1859.
3 Iefke Dijkstra, geboren op 27 februari 1859, overleden op 18 april 1859.

VII-g Elizabeth Sinia, geboren in het jaar 1796 te Lioessens, overleden op 24 maart 1818, dochter van VI-e. Zij is getrouwd op 20 mei 1817 te Metslawier met Pieter Jans Reiding, geboren in het jaar 1793 te Metslawier, overleden op 29 januari 1821, zoon van Jan Pieters Reiding en Gettje Dirks Wibalda.
Uit dit huwelijk:
1 Elizabeth Reiding, geboren op 2 maart 1818, overleden op 26 mei 1853.

VII-h Renske Sinia, geboren op 18 oktober 1797 te Lioessens, overleden op 30 oktober 1872 te Betterwird, dochter van VI-e. Zij is getrouwd op 17 december 1824 te Metslawier met Pytter Pytters Keegstra, geboren op 6 september 1798, overleden op 28 april 1868, zoon van Pyter Annes Keegstra en Gepke Feddes Keegstra.
Uit dit huwelijk:
1 Antje Keegstra, geboren op 10 november 1825, overleden op 4 februari 1890.
2 Pieter Keegstra, geboren op 8 mei 1828, overleden op 27 februari 1890.
3 Gepke Keegstra, geboren op 17 december 1830, overleden op 22 juni 1901 te Dokkum.
4 Gerrit Keegstra, geboren op 8 september 1832, overleden op 31 december 1872.
5 Ytje Keegstra, geboren op 3 juli 1838 te Betterwird, gedoopt op 9 september 1838 te Bornwird.
6 Fetje Keegstra, geboren op 11 oktober 1841, overleden op 15 december 1841.

VII-i Sjolle Sinia, geboren op 29 december 1800 te Morra, gedoopt op 18 januari 1801 aldaar, overleden op 2 september 1858 te Sybrandahuis, zoon van VI-e.
Hij is getrouwd op 15 juni 1822 te Metslawier met Trijntje Thomas Helder, geboren op 19 mei 1801 te Sybrandahuis, overleden op 7 februari 1852 aldaar, dochter van Thomas Jans Helder en Grietje Ypes.
Uit dit huwelijk:
1 Thomas Sinia, geboren op 25 april 1823 te Sijbrandahuis, overleden op 10 juni 1880 aldaar, begraven op 13 juni 1880 te Aalzum.
Hij is getrouwd op 22 augustus 1868 te Murmerwoude met Klaaske Pieters van der Veen, geboren op 30 april 1828 te Birdaard, overleden op 22 februari 1915, dochter van Pieter Minderts van der Veen en Ytje Piebes Douma.
2 Gerrit Sinia, geboren op 16 december 1824 te Sijbrandahuis, volgt onder VIII-j.
3 Rinse Sinia, geboren op 6 mei 1828 te Sijbrandahuis, volgt onder VIII-k.
4 Ype Sinia, geboren op 1 april 1830 te Sijbrandahuis, overleden op 23 december 1848 aldaar.
5 Antje Sinia, geboren op 6 december 1832 te Sijbrandahuis, volgt onder VIII-l.
6 Jacob Sinia, geboren op 20 juli 1834 te Sijbrandahuis, ongehuwd overleden op 1 juni 1861 aldaar.
7 Doodgeboren kind, geboren op 26 april 1837, overleden op 26 april 1837.
8 Jan Sinia, geboren op 12 juni 1839 te Sijbrandahuis, volgt onder VIII-m.
9 Lieuwe Sinia, geboren op 9 juli 1841 te Sijbrandahuis, volgt onder VIII-n.

VIII-j Gerrit Sinia, geboren op 16 december 1824 te Sijbrandahuis, overleden op 15 augustus 1873 te Nijkerk, zoon van VII-i.
Hij is getrouwd op 15 mei 1851 te Murmerwoude met Antje Wiggers Heerma, geboren op 28 september 1816 te Nijkerk, overleden op 26 december 1891 te Nes (Wed), dochter van Wigger Douwes Heerma en Aaltje Ennes Rijpma.
Uit dit huwelijk:
1 Aaltje Sinia, geboren op 16 april 1853 te Nijkerk, volgt onder IX-j.
2 Sjolle Sinia, geboren op 19 januari 1855 te Nijkerk, overleden op 8 november 1858 aldaar.

IX-j Aaltje Sinia, geboren op 16 april 1853 te Nijkerk, overleden op 20 augustus 1930 te Nes (Wed), begraven te Oosternijkerk, dochter van VIII-j.
Zij is getrouwd op 13 mei 1880 te Metslawier met Jan Hedzers van der Kooi, geboren op 30 oktober 1852 te Oostrum, overleden op 28 juli 1908 te Groningen, begraven te Oosternijkerk, zoon van Hedzer Keimpes van der Kooi en Jantje Gerrits Bosch.
Uit dit huwelijk:
1 Antje van der Kooi, geboren op 15 februari 1881 te Oostrum, overleden op 7 juni 1963 te Assen.
2 Jantje van der Kooi, geboren op 3 november 1882 te Oostrum, overleden op 19 februari 1970 te Leeuwarden.
3 Hiltje van der Kooi, geboren op 17 september 1884 te Oostrum, overleden op 25 februari 1978 te Buitenpost.
4 Gerritje van der Kooi, geboren op 27 maart 1886 te Oostrum, overleden op 14 december 1945 te Buitenpost.
5 Hedzerika van der Kooi, geboren op 15 januari 1888 te Nes (Wed), overleden op 21 juli 1968 te Buitenpost.
6 Gerrit van der Kooi, geboren op 10 juni 1889 te Nes (Wed), overleden op 19 juli 1969 te Dokkum.
7 Atsje van der Kooi, geboren op 22 juli 1891 te Nes (Wed), overleden op 12 juli 1968 te Assen.
8 Sjollina van der Kooi, geboren op 4 juli 1893 te Nes (Wed), overleden op 4 mei 1973 te Buitenpost.
9 Aaltje van der Kooi, geboren op 11 april 1895 te Nes (Wed), overleden op 23 mei 1895 aldaar.
10 Hedzer van der Kooi, geboren op 7 maart 1898 te Nes (Wed), overleden op 16 maart 1898 aldaar.

VIII-k Rinse Sinia, geboren op 6 mei 1828 te Sijbrandahuis, overleden op 2 juli 1903, zoon van VII-i.
Hij is getrouwd op 15 mei 1851 te Murmerwoude met Taetske Wybrens de Klein, geboren op 25 september 1829 te Raard, overleden op 23 december 1904, dochter van Wybren Jacobs de Klein en Neeltje Jans Talsma.
Uit dit huwelijk:
1 Trijntje Sinia, geboren op 27 november 1852 te Bornwird, volgt onder IX-k.
2 Neeltje Sinia, geboren op 2 februari 1855 te Wanswerd, volgt onder IX-l.
3 Grietje Sinia, geboren op 27 januari 1857 te Wanswerd, volgt onder IX-m.

IX-k Trijntje Sinia, geboren op 27 november 1852 te Bornwird, overleden op 27 oktober 1879 te Wanswerd, dochter van VIII-k.
Zij is getrouwd op 17 mei 1873 te Ferwerd met Jan Jelles Hiemstra, geboren op 7 juli 1851 te Wanswerd, overleden op 10 februari 1928, zoon van Jelle Ymes Hiemstra en Antje Jans Sikma.
Uit dit huwelijk:
1 Jelle Hiemstra, geboren op 27 februari 1874.
2 Taetske Hiemstra, geboren op 6 november 1875.
3 Renze Hiemstra, geboren op 1 december 1877.
4 Doodgeboren kind, geboren op 19 oktober 1879 te Wanswerd, overleden op 19 oktober 1879 aldaar.

IX-l Neeltje Sinia, geboren op 2 februari 1855 te Wanswerd, overleden op 12 maart 1880, dochter van VIII-k. Zij is getrouwd op 16 juli 1874 te Ferwerd met Wybren Jenzes Talsma, geboren op 18 maart 1851 te Wanswerd, overleden op 24 oktober 1921, zoon van Jenze Jans Talsma en Ymkje Sakes Roorda.
Uit dit huwelijk:
1 Maaike Talsma, geboren op 27 oktober 1874, overleden op 30 oktober 1921.
2 Renze Talsma, geboren op 22 maart 1876, overleden op 17 december 1925.
3 Jenze Talsma, geboren op 4 maart 1878, overleden op 15 oktober 1879.
4 Jenze Talsma, geboren rond 2 maart 1880, overleden op 16 mei 1880.

IX-m Grietje Sinia, geboren op 27 januari 1857 te Wanswerd, overleden op 11 september 1941 aldaar, dochter van VIII-k. Zij is getrouwd op 24 mei 1879 te Ferwerd met Sijmen Eelkes van der Woude, geboren op 25 maart 1856, overleden op 21 juni 1935 te Wanswerd, zoon van Eelke Pieters van der Woude en Jantje Wilhelmus de Jong.
Uit dit huwelijk:
1 Trijntje van der Woude, geboren op 30 januari 1880 te Wanswerd.
2 Jantje van der Woude, geboren op 11 april 1883 te Wanswerd.

VIII-l Antje Sinia, geboren op 6 december 1832 te Sijbrandahuis, overleden op 26 mei 1896 te Aalzum, dochter van VII-i. Zij is getrouwd op 9 juni 1853 te Rinsumageest met Kornelis Willems Siccama, geboren op 9 november 1825 te Gaarkeuken (Grijpskerk), overleden op 13 april 1910 te Leeuwarden, zoon van Willem Djurres Siccama en Trijntje Kornelis Poll.
Uit dit huwelijk:
1 Sjolle Siccama, geboren op 8 mei 1854, overleden op 10 mei 1927.
2 Willem Siccama, geboren op 16 oktober 1855.
3 Doodgeboren kind, geboren op 26 juni 1857, overleden op 26 juni 1857.
4 Doodgeboren kind, geboren op 27 augustus 1858, overleden op 27 augustus 1858.
5 Doodgeboren kind, geboren op 11 februari 1860, overleden op 11 februari 1860.
6 Trijntje Siccama, geboren op 15 december 1871, overleden op 13 maart 1900 te Dokkum.

VIII-m Jan Sinia, geboren op 12 juni 1839 te Sijbrandahuis, overleden op 21 mei 1916 te Tolbert, begraven aldaar, zoon van VII-i.
Hij is getrouwd op 7 mei 1870 te Ferwerd met Trijntje Pieters Hellinga, geboren op 14 juli 1846 te Hallum, overleden op 10 mei 1903, begraven te Tolbert, dochter van Pieter Pieters Hellinga en Wytske Feddes Wiersma.
Uit dit huwelijk:
1 Wytske Sinia, geboren op 5 maart 1871 te Wouterswoude, volgt onder IX-n.
2 Trijntje Sinia, geboren op 30 september 1873, overleden voor 1875.
3 Trijntje Sinia, geboren op 27 november 1875 te Wouterswoude, overleden op 6 januari 1963, begraven te Wirdum (Gr).
Zij is getrouwd op 11 juni 1904 te Leek met Hendrik Brugstra, geboren op 20 oktober 1870 te Leek, overleden op 6 april 1955 te Garrelsweer, begraven te Wirdum (Gr), zoon van Hendrik Brugstra en Hiltje van Hoogen.

IX-n Wytske Sinia, geboren op 5 maart 1871 te Wouterswoude, overleden op 6 januari 1963 te Leek, begraven te Midwolde (bij Leek), dochter van VIII-m.
Zij is getrouwd op 5 juni 1896 te Oldekerk met Geert Steenhuis, geboren op 28 november 1869 te Ten Boer, overleden op 26 oktober 1960 te Leek, begraven te Midwolde (bij Leek), zoon van Jan Harms Steenhuis en Jantje Bierma.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Steenhuis, geboren op 25 juni 1897 te Oldekerk, overleden op 8 juli 1928 te Roden.
2 Janco Steenhuis, geboren op 29 januari 1899 te Oldekerk.
3 Tienko Steenhuis, geboren op 19 december 1900.
4 Harm Steenhuis, geboren na 1900.

VIII-n Lieuwe Sinia, geboren op 9 juli 1841 te Sijbrandahuis, overleden op 6 juli 1882, zoon van VII-i. Hij is getrouwd op 8 november 1867 te Ternaard met Johanna Rinderts Tolsma, geboren op 20 april 1847 te Raard, overleden op 14 juli 1918, dochter van Rindert Jans Tolsma en Ytje Andries Vellinga.
(Zij is later getrouwd op 5 mei 1886 met Keimpe Hedzers van der Kooi, geboren op 24 november 1839, overleden op 6 december 1917 te Zuidlaren, zoon van Hedzer Keimpes van der Kooi en Jantje Bos. (Hij is eerder getrouwd op 9 mei 1874 met Fokje Johannes Halbertsma, geboren op 23 april 1836, overleden op 9 juli 1883, dochter van Johannes Halbes Halbesma en Ytske Siedses van Kleffens.))
Uit dit huwelijk:
1 Ytje Sinia, geboren op 19 januari 1868, overleden op 5 augustus 1889.
2 Trijntje Sinia, geboren op 21 juni 1869 te Raard, overleden op 30 juni 1941 te Oenkerk.
Zij is getrouwd op 9 mei 1901 te Burgum met Pieter Hendriks de Boer, geboren op 7 september 1863 te Oenkerk, overleden op 16 juni 1944 aldaar, zoon van Hendrik Pieters de Boer en Jaike Folkerts van der Meer.
(Hij is eerder getrouwd op 25 mei 1895 met Geertruida Pietronella Kooistra, geboren op 2 december 1871, overleden op 27 mei 1897, dochter van Ate Hendriks Kooistra en Swaantje Jans Helder.)
3 Antje Sinia, geboren op 23 juni 1870 te Sijbrandahuis, overleden op 24 april 1872 aldaar.
4 Rindert Sinia, geboren op 17 januari 1874 te Janum, overleden op 20 juni 1924.
Hij is getrouwd op 31 mei 1900 te Murmerwoude met Baukje Pieters Meindertsma, geboren op 13 augustus 1874 te Niawier, overleden op 5 september 1948 te Leeuwarden, dochter van Pieter Meinderts Meindertsma en Jeltje Pieters van der Veen.
5 Sjolle Sinia, geboren op 10 juli 1875 te Janum, volgt onder IX-o.
6 Anne Sinia, geboren op 19 maart 1877 te Janum, volgt onder IX-p.

IX-o Sjolle Sinia, geboren op 10 juli 1875 te Janum, overleden op 23 juli 1938, begraven te Driesum, zoon van VIII-n.
Hij is getrouwd op 9 mei 1901 te Burgum met Elske Pieters Meindertsma, geboren op 5 november 1877 te Wouterswoude, overleden op 19 mei 1964 aldaar, begraven op 22 mei 1964 te Driesum, dochter van Pieter Meinderts Meindertsma en Jeltje Pieters van der Veen.
Uit dit huwelijk:
1 Lieuwe Sinia, geboren op 7 oktober 1913 te Wouterswoude, volgt onder X-i.

X-i Lieuwe Sinia, geboren op 7 oktober 1913 te Wouterswoude, overleden op 5 juli 1974 aldaar, begraven op 9 juli 1974 te Driesum, zoon van IX-o.
Hij is getrouwd op 25 mei 1944 te Menaldum met Berber Hiltje Tolsma, geboren op 19 maart 1914 te Huizum, overleden op 21 maart 2013 te Wouterswoude, begraven op 27 maart 2013 te Driesum-Wouterswoude, dochter van Hendrik Sijmens Tolsma en Frederika Hoekstra.
Uit dit huwelijk:
1 Frederika Hendrika Sinia, geboren op 8 maart 1945 te Blessum.
2 Sjolle Kornelis Sinia, geboren op 7 april 1947 te Wouterswoude.
3 Elske Sinia, geboren op 26 september 1951 te Wouterswoude.

IX-p Anne Sinia, geboren op 19 maart 1877 te Janum, overleden in het jaar 1960 te Mûnein, dochter van VIII-n.
Zij is getrouwd op 21 mei 1898 te Burgum met Ale Teunes Sikma, geboren op 4 juni 1874, overleden op 6 december 1939, zoon van Teunis Ales Sikma en Rinske Pieters de Boer.
Uit dit huwelijk:
1 Teunis Sikma, geboren op 3 augustus 1900 te Giekerk.
2 Ytje Johanna Sikma, geboren op 14 maart 1904 te Oenkerk.

VII-j Aukjen Sinia, geboren op 11 maart 1803 te Morra, gedoopt op 27 maart 1803 aldaar, overleden op 22 april 1848, dochter van VI-e.
Zij is getrouwd op 18 mei 1824 te Metslawier met Uilke Ymes Stiemsma, geboren op 11 mei 1805 te Anjum, overleden op 15 mei 1853, zoon van Yme Uilkes Stiemsma en Froukje Klazes Stiemsma.
Uit dit huwelijk:
1 Froukjen Stiemsma, geboren op 5 november 1826, overleden op 1 november 1847.
2 Antje Stiemsma, geboren op 21 november 1827.
3 Yme Stiemsma, geboren op 14 november 1829.
4 Gerrit Stiemsma, geboren op 9 november 1831, overleden op 11 december 1846.
5 Wikje Stiemsma, geboren op 1 april 1841, overleden op 7 november 1926.

VII-k Jacob Sinia, geboren op 19 mei 1805 te Morra, gedoopt op 2 juli 1805 aldaar, overleden op 17 april 1843 aldaar, zoon van VI-e.
Hij is getrouwd op 4 juni 1830 te Metslawier met Trijntje van Kleffens, geboren in het jaar 1805 te Anjum, overleden op 8 november 1845, dochter van Paulus Theodorus van Kleffens en Jantje Idzes van Eizenga.
Uit dit huwelijk:
1 Jantje Sinia, geboren op 16 maart 1831 te Morra, overleden op 3 juni 1891 te Nijkerk.
Zij is getrouwd op 20 mei 1862 te Metslawier met Louw Stiemsma, geboren op 19 april 1835 te Nijkerk, overleden op 27 december 1910 aldaar, zoon van Douwe Stiemsma en Aukjen Louws Heeringa.
2 Antje Sinia, geboren op 14 januari 1833 te Morra, volgt onder VIII-o.
3 Elizabeth Sinia, geboren op 26 januari 1835 te Morra, volgt onder VIII-p.

VIII-o Antje Sinia, geboren op 14 januari 1833 te Morra, overleden op 20 december 1912 te Nijkerk, begraven te Oosternijkerk, dochter van VII-k.
Zij is getrouwd op 11 mei 1855 te Metslawier met Kornelis Dirks Hartmans, geboren op 26 december 1831 te Oosternijkerk, overleden op 4 juli 1865 te Nijkerk, begraven te Oosternijkerk, zoon van Dirk Dirks Hartmans en Yttje Popes Wynia.
Uit dit huwelijk:
1 Doodgeboren kind, geboren op 11 december 1858, overleden op 11 december 1858.
2 Dirk Hartmans, geboren op 9 juli 1860 te Nes (Wed), overleden op 6 juni 1933 te Deventer.
3 Tryntje Hartmans, geboren op 26 februari 1863.
4 Ytje Hartmans, geboren op 29 juli 1864, overleden op 25 maart 1865.

VIII-p Elizabeth Sinia, geboren op 26 januari 1835 te Morra, overleden op 30 mei 1912 De Waard (Grijpskerk), begraven te Munnikezijl, dochter van VII-k.
Zij is getrouwd op 16 mei 1856 te Metslawier met Jan Geerts Siccama, geboren op 20 oktober 1833 te Engwierum, overleden op 1 maart 1894 te Munnikezijl, begraven aldaar, zoon van Geert Jans Siccama en Jeike Douwes Beintema.
Uit dit huwelijk:
1 Trijntje Siccama, geboren op 26 maart 1858 te Engwierum, overleden op 16 mei 1881 te Grijpskerk.

VI-f Eelke Sinia, gedoopt op 22 september 1773 te Morra, overleden op 29 december 1828 De Waard (Grijpskerk), zoon van V-g.
Hij is getrouwd te Morra, getrouwd op 31 mei 1795 aldaar voor de kerk met Antje Ypes (Douma), geboren op 3 maart 1774 te Morra, gedoopt op 20 maart 1774 aldaar, overleden op 19 januari 1808 te Westerhorn (Grijpskerk), begraven op 24 januari 1808 te Grijpskerk, dochter van Ype Jelles en Rikst Alberts Douma.
Uit dit huwelijk:
1 Rinse Sinia, geboren op 12 september 1795 te Morra, gedoopt op 25 september 1795 aldaar, volgt onder VII-l.
2 Elizabeth Sinia, geboren op 19 oktober 1798 te Morra, gedoopt op 11 november 1798 aldaar, overleden op 3 september 1807 te Westerhorn, begraven op 8 september 1807 te Grijpskerk.
3 Rikstje Sinia, geboren op 13 oktober 1801 te Morra, gedoopt op 25 oktober 1801 aldaar, volgt onder VII-m.
4 Ype Sinia, geboren op 28 april 1804 te Westerhorn, gedoopt op 27 mei 1804 te Grijpskerk, jong overleden tussen 1807 en 1811.
5 Aukje Sinia, geboren op 21 oktober 1805 te Westerhorn, volgt onder VII-n.

VII-l Rinse Sinia, geboren op 12 september 1795 te Morra, gedoopt op 25 september 1795 aldaar, overleden op 26 mei 1849 te Bedum, zoon van VI-f.
Hij is getrouwd op 3 april 1817 te Grijpskerk met Elizabeth Willems van Hollinga (Holdinga), geboren op 26 juni 1794 te Grijpskerk, gedoopt op 8 juli 1794 aldaar, overleden na 1870, dochter van Willem Renders van Holdinga en Elizabeth Martens Teenstra.
Uit dit huwelijk:
1 Eelke Sinia, geboren op 7 februari 1818 De Waard (Grijpskerk), overleden op 10 mei 1871 te Bedum.
Hij is getrouwd op 22 april 1844 te Burgum met Rinske Cornelis Kramer, geboren op 9 april 1820 te Burgum, overleden op 31 januari 1889 aldaar, dochter van Cornelis Piers Kramer en Antje Thomas Hoekstra.
2 Elizabeth Sinia, geboren op 20 oktober 1819 te Grijpskerk, overleden op 15 september 1837 te Eierland, Texel.
3 Antje Sinia, geboren op 12 november 1821 De Waard (Grijpskerk), volgt onder VIII-q.
4 Willemina Sinia, geboren op 8 november 1825 De Waard (Grijpskerk), volgt onder VIII-r.
5 Rendert Sinia, geboren op 28 april 1831 De Waard (Grijpskerk), volgt onder VIII-s.

VIII-q Antje Sinia, geboren op 12 november 1821 De Waard (Grijpskerk), overleden op 28 februari 1858 te Bedum, dochter van VII-l.
Zij is getrouwd op 14 mei 1842 te Bedum met Harke Homan, geboren op 30 juli 1811 te Bierum, overleden op 10 mei 1879 te Groningen, zoon van Egbert Harkes Homan en Barbera Hindriks Compaan.
Uit dit huwelijk:
1 Elizabeth Homan, geboren op 22 september 1843 te Bedum, overleden in de Verenigde Staten.
2 Egbertus Homan, geboren op 27 juli 1845 te Bedum, overleden op 29 juli 1845 aldaar.
3 Barbara Homan, geboren op 10 november 1846 te Bedum.
4 Rinse Homan, geboren op 21 januari 1849 te Bedum, overleden op 26 juli 1920 te Assen.
5 Egbertus Homan, geboren op 30 mei 1851 te Bedum, overleden op 28 januari 1869 te Groningen.
6 Eelke Homan, geboren op 7 april 1853 te Bedum, overleden op 22 januari 1854 aldaar.
7 Eelke Homan, geboren op 14 juli 1854 te Bedum, overleden op 9 juni 1933 te Kampen.

VIII-r Willemina Sinia, geboren op 8 november 1825 De Waard (Grijpskerk), overleden op 5 juni 1887, dochter van VII-l.
Zij is getrouwd op 6 juli 1850 te Bedum met Floris Johannes Willem Jacobus Scheurleer, geboren op 26 juni 1827 te 's Gravenhage, zoon van Floris Johannes Scheurleer en Adriana Johanna Huijgens.
Uit dit huwelijk:
1 Doodgeboren kind, geboren rond 17 februari 1853 te Groningen.
2 Flores Johannes Willem Scheurleer, geboren op 21 februari 1855 te Zuidwolde (Gr).
3 Adriana Johanna Scheurleer, geboren op 27 mei 1856 te Zuidwolde (Gr.).
4 Elizabeth Scheurleer, geboren op 15 september 1857 te Bedum.
5 Rense Eelke Jacobus Scheurleer, geboren rond 22 maart 1860 te Groningen.
6 Johannes Hendricus Jacobus Scheurleer, geboren op 2 februari 1863 te Groningen.

VIII-s Rendert Sinia, geboren op 28 april 1831 De Waard (Grijpskerk), overleden op 25 juli 1868 te Marum, zoon van VII-l.
Hij is getrouwd op 29 augustus 1857 te Bedum met Grietje Jacobs Haijkens, geboren in het jaar 1834 te Bedum, overleden op 20 januari 1868 te Marum, dochter van Jacob Haijkens en Anje Klaasen Doornbos.
Uit dit huwelijk:
1 Renze Sinia, geboren op 10 januari 1860 te Noorderhogebrug, overleden op 6 juni 1860 aldaar.
2 Rense Sinia, geboren op 30 juli 1861 te Marum, volgt onder IX-q.
3 Antje Sinia, geboren op 21 mei 1863 te Marum, volgt onder IX-r.
4 Jacob Sinia, geboren op 28 september 1864 te Marum, overleden op 24 december 1878 te Nijmegen.

IX-q Rense Sinia, geboren op 30 juli 1861 te Marum, overleden op 15 juni 1949 te Farmsum, begraven op 20 juni 1949 aldaar, zoon van VIII-s.
Hij is getrouwd op 7 mei 1886 te Delfzijl met Elizabeth van der Ploeg, geboren op 29 mei 1860 te Farmsum, overleden op 13 november 1920 aldaar, begraven aldaar, dochter van Jan Tjarks van der Ploeg en Foktje Wierts Bon.
Uit dit huwelijk:
1 Foktje Grietje Sinia, geboren op 10 april 1887 te Farmsum, overleden op 2 januari 1974 te Delfzijl, begraven op 7 januari 1974 aldaar.
2 Reindert Jan Sinia, geboren op 7 mei 1888 te Farmsum, overleden rond 10 september 1889 aldaar.
3 Reindert Jan Sinia, geboren op 7 september 1889 te Farmsum, overleden op 16 mei 1960 te Delfzijl.
4 Jan Reindert Sinia, geboren op 14 april 1891 te Farmsum, volgt onder X-j.
5 Grietje Sinia, geboren op 3 juni 1893 te Farmsum, overleden op 15 augustus 1893 aldaar.
6 Antje Sinia, geboren op 5 juni 1893 te Farmsum, overleden op 23 juni 1977 te Delfzijl, begraven aldaar.
Zij is getrouwd rond 1950 met Tjeerd Drijfhout, geboren op 21 april 1884, overleden op 20 januari 1970.
7 Jark Wiert Jakob Sinia, geboren op 22 december 1894 te Farmsum, overleden op 26 augustus 1895 aldaar.
8 Grietje Sinia, geboren op 15 februari 1899 te Farmsum, volgt onder X-k.
9 Aafke Sinia, geboren op 17 december 1903 te Delfzijl, overleden op 1 mei 1989, begraven te Delfzijl.
Zij was gehuwd met Evert de Boer, geboren op 26 oktober 1899, overleden op 25 april 1974 te Delfzijl, begraven aldaar.

X-j Jan Reindert Sinia, geboren op 14 april 1891 te Farmsum, overleden op 26 december 1978 te Delfzijl, begraven aldaar, zoon van IX-q.
Hij is getrouwd op 15 mei 1919 te Delfzijl met Henderika Niezwaag, geboren op 12 januari 1893 te Appingedam, overleden op 7 februari 1987 te Groningen, begraven op 11 februari 1987 te Delfzijl, dochter van Hindrik Niezwaag en Elizabeth Meijer.
Uit dit huwelijk:
1 Elizabeth Sinia, geboren op 4 augustus 1920 te Delfzijl, volgt onder XI-j.
2 Dirk Sinia, geboren op 3 september 1923 te Delfzijl, volgt onder XI-k.
3 Foktje Grietje Sinia, geboren op 6 oktober 1928 te Delfzijl, overleden op 29 oktober 2011,begraven te Delfzijl, volgt onder XI-l. 


XI-j Elizabeth Sinia, geboren op 4 augustus 1920 te Delfzijl, overleden op 31 mei 2008 te Groningen, dochter van X-j.
Zij is getrouwd op 18 juni 1946 te Groningen met Hendrik Drewes, geboren op 3 november 1921 te Nieuwe Pekela, overleden op 11 januari 1990 te Groningen, zoon van Gerrit Drewes en Juliana Hulzebosch.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Drewes, geboren op 3 april 1947 te Groningen.
2 Jan Reindert Drewes, geboren op 21 augustus 1949 te Groningen.
3 Juliana Henderika Elizabeth Drewes, geboren op 31 augustus 1951 te Groningen.

XI-k Dirk Sinia, geboren op 3 september 1923 te Delfzijl, zoon van X-j.
Hij is getrouwd op 7 juli 1955 te Haren met Janette Alida Boelema, geboren op 23 juli 1924 te Groningen, overleden op 8 mei 2006 te Rotterdam, dochter van Wolter Boelema en Luurdina Eisenga.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Reindert Sinia, geboren op 2 augustus 1956 te Delfzijl, volgt onder XII-n.
2 Henderika Sinia, geboren op 3 juli 1958 te Delfzijl.
3 Luurdina Sinia, geboren op 16 juli 1959 te Delfzijl.
4 Jeanette Jenny Sinia, geboren op 29 maart 1962 te Delfzijl.

XII-n Jan Reindert Sinia, geboren op 2 augustus 1956 te Delfzijl, zoon van XI-k.
Hij is getrouwd op 25 november 1988 te Hoek van Holland met Belinda Johanna Baarssen, geboren op 22 mei 1965 te Vlaardingen, dochter van Tiemen Baarssen en Johanna Prins.
Uit dit huwelijk:
1 Tamara Janette Johanna Sinia, geboren op 12 maart 1994 te Spijkenisse.
2 Tiemen Sinia, geboren op 21 januari 1997 te Spijkenisse.

XI-l Foktje Grietje Sinia, geboren op 6 oktober 1928 te Delfzijl, overleden op 29 oktober 2011, begraven te Delfzijl  dochter van X-j. 
Zij is getrouwd op 15 juni 1955 te Delfzijl met Pieter Pot, geboren op 6 maart 1922 te Aarhûs (Denemarken), overleden op 1 april 2001 te Delfzijl, begraven op 5 april 2001 aldaar, zoon van Daniël Pot en Zwaantje de Boer.
Uit dit huwelijk:
1 Daniël Peter Pot, geboren op 31 maart 1956 te Groningen.
2 Johan Pot, geboren op 4 juni 1959 te Groningen.
3 Maria Hanna Pot, geboren op 5 februari 1969 te Delfzijl.

X-k Grietje Sinia, geboren op 15 februari 1899 te Farmsum, overleden op 20 februari 1970 te Stadskanaal, begraven te Delfzijl, dochter van IX-q.
Zij is getrouwd op 17 mei 1932 te Delfzijl met Jan Kip, geboren op 14 april 1897 te Nieuwe Pekela, overleden op 24 juni 1955 te Vierfontein (Z-Afrika), begraven te Vierfontein, zoon van Jan Kip en Antje Kruize.
Uit dit huwelijk:
1 Elizabeth Kip, geboren op 16 juli 1924 te Blijham, verongelukt op 27 juni 1955 te Vierfontein (Zuid Afrika), begraven aldaar.
2 Annie Kip, geboren op 20 juli 1931 te Vlissingen.

IX-r Antje Sinia, geboren op 21 mei 1863 te Marum, overleden op 10 december 1945 te Appingedam, begraven aldaar, dochter van VIII-s.
Zij is getrouwd op 23 mei 1894 te Delfzijl met Wiert van der Ploeg, geboren op 5 oktober 1868 te Farmsum, overleden op 5 januari 1941 te Appingedam, begraven aldaar, zoon van Jan Tjarks van der Ploeg en Fokje Wierts Bon.
Uit dit huwelijk:
1 Margareta van der Ploeg, geboren op 14 mei 1895 te Appingedam, overleden op 20 juli 1961 aldaar, begraven aldaar.

VII-m Rikstje Sinia, geboren op 13 oktober 1801 te Morra, gedoopt op 25 oktober 1801 aldaar, overleden op 18 november 1856 te Visvliet, dochter van VI-f.
Zij is getrouwd op 11 mei 1819 te Grijpskerk met Rendert Jannes Krijthe, geboren op 24 mei 1789 te Grijpskerk, gedoopt op 2 juni 1789 aldaar, overleden op 9 november 1831, zoon van Jannes Willems Krijthe en Lieuwktje Renderts Postema.
Uit dit huwelijk:
1 Lieuwkje Krijthe, geboren op 29 augustus 1820 te Westerhorn.
2 Eelke Krijthe, geboren op 4 december 1822 te Fransum.
3 Menke Krijthe, geboren op 11 januari 1825 te Fransum.
4 Jannes Willems Krijthe, geboren op 15 september 1827 De Waard (Grijpskerk).
5 Antje Krijthe, geboren op 26 april 1830 te Visvliet.

VII-n Aukje Sinia, geboren op 21 oktober 1805 te Westerhorn, overleden op 26 december 1848 te Schildwolde, dochter van VI-f.
Zij is getrouwd op 15 maart 1827 te Grijpskerk met Klaas Sjoerds Schuitema, gedoopt op 5 augustus 1798 te Oldekerk, overleden op 28 december 1852 te Schildwolde, zoon van Sjoert Gabes Schuitema en Marijke Wiebrands.
Uit dit huwelijk:
1 Marijke Schuitema, geboren op 14 april 1827 te Kommerzijl.
2 Marijke Schuitema, geboren op 2 oktober 1829 De Waard (Grijpskerk).
3 Antje Schuitema, geboren op 22 juni 1831 De Waard (Grijpskerk).
4 Rikstje Schuitema, geboren op 9 januari 1837 te Visvliet.

V-h Gerryt Sinia, gedoopt op 31 december 1719 te Morra, zoon van IV-f.
Hij is getrouwd op 5 mei 1752 te Morra voor de kerk met Maria Benthem, geboren voor 1737 te Morra, dochter van Joachim Benthem en Renske Oebeles.
Uit dit huwelijk:
1 Aukjen Sinia, geboren op 2 februari 1756 te Morra, gedoopt op 15 februari 1756 aldaar, volgt onder VI-g.
2 Jantje Sinia, geboren op 19 maart 1757, gedoopt op 10 april 1757 te Morra, volgt onder VI-h.
3 Gerrijt Sinia, geboren op 9 maart 1759 te Morra, gedoopt op 15 april 1759 aldaar, jong overleden.

VI-g Aukjen Sinia, geboren op 2 februari 1756 te Morra, gedoopt op 15 februari 1756 aldaar, overleden voor 1806, dochter van V-h.
Zij is getrouwd op 18 april 1784 te Morra voor de kerk met Jacob Sjolles Sinia, geboren te Lioessens, gedoopt op 9 juli 1758 aldaar, overleden op 28 januari 1813 te Morra, zoon van Sjolle Jacobs Douma en Ytje Alberts Douma.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Sinia, geboren op 29 september 1785 te Morra, gedoopt op 6 november 1785 aldaar, volgt onder VII-o.
2 Ytje Sinia, geboren op 5 juli 1789 te Morra, gedoopt op 27 juli 1789 aldaar, volgt onder VII-p.
3 Sjolle Sinia, gedoopt in het jaar 1791, volgt onder VII-q.

VII-o Gerrit Sinia, geboren op 29 september 1785 te Morra, gedoopt op 6 november 1785 aldaar, overleden op 31 oktober 1857 aldaar, zoon van VI-g.
Hij is getrouwd op 15 juni 1806 te Engwierum voor de kerk met Aukjen Thomas Dijkstra, geboren in het jaar 1785 te Engwierum, overleden op 3 december 1846 te Morra.
Uit dit huwelijk:
1 Thomas Sinia, geboren rond 1810 te Morra, overleden op 5 augustus 1817 aldaar.
2 Aukjen Sinia, geboren op 28 januari 1816 te Morra, volgt onder VIII-t.
3 Baukjen Sinia, geboren op 24 juli 1818 te Morra, volgt onder VIII-u.
4 Yttje Sinia, geboren op 7 oktober 1822 te Morra, gedoopt op 10 oktober 1822 aldaar, volgt onder VIII-v.
5 Thomas Sinia, geboren op 8 juni 1824 te Morra, volgt onder VIII-w.

VIII-t Aukjen Sinia, geboren op 28 januari 1816 te Morra, overleden op 26 augustus 1871 te Ferwerd, begraven aldaar, dochter van VII-o.
Zij is getrouwd op 29 mei 1835 te Metslawier met Ritske Simons Clewits, geboren op 15 augustus 1812 te Kollum, overleden op 11 januari 1894, begraven te Ferwerd, zoon van Simon Hendriks Clewits en Jantje Ritskes Beijstra.
Uit dit huwelijk:
1 Aukjen Clewits, geboren op 15 januari 1837 te Wanswerd, overleden op 28 juni 1915.
2 Simon Clewits, geboren op 10 november 1839.
3 Jantje Clewits, geboren op 15 mei 1842, overleden op 28 april 1845.
4 Gerrit Clewits, geboren op 8 april 1845.
5 Thomas Clewits, geboren op 16 mei 1847.
6 Jantje Clewits, geboren op 23 januari 1850, overleden op 19 mei 1930.
7 Hendrik Clewits, geboren op 24 november 1852, overleden op 2 juni 1924 te Dokkum.
8 Jacob Clewits, geboren op 14 april 1857, overleden op 4 september 1876 te Kampen.

VIII-u Baukjen Sinia, geboren op 24 juli 1818 te Morra, overleden op 16 juli 1907 te Kollum, dochter van VII-o.
Zij is getrouwd op 14 mei 1841 te Metslawier met Gerhardus Paulus van Kleffens, geboren op 29 november 1815, overleden op 22 juli 1870 te Morra, zoon van Paulus Theodorus van Kleffens en Jantje Idzes van Eizenga.
Uit dit huwelijk:
1 Aukje van Kleffens, geboren op 12 februari 1842, overleden op 4 maart 1842.
2 Paulus Theodorus van Kleffens, geboren op 2 oktober 1843, overleden op 22 september 1876.
3 Gerrit van Kleffens, geboren op 24 augustus 1846 te Morra, overleden op 26 maart 1932.
4 Aukje van Kleffens, geboren op 20 augustus 1849 te Morra, overleden op 27 oktober 1904.
5 Sieds van Kleffens, geboren op 27 november 1851 te Morra, overleden op 25 mei 1928.
6 Thomas van Kleffens, geboren op 23 mei 1854 te Morra, overleden op 1 december 1901 te Louwerzijl, begraven te Munnikezijl.
7 Ids van Kleffens, geboren op 22 november 1857, overleden op 9 februari 1860.

VIII-v Yttje Sinia, geboren op 7 oktober 1822 te Morra, gedoopt op 10 oktober 1822 aldaar, overleden op 2 november 1888 aldaar, begraven aldaar, dochter van VII-o.
Zij is getrouwd op 15 mei 1851 te Metslawier met Eesge Folkerts Botma, geboren op 27 februari 1824 te Morra, overleden op 27 februari 1911 aldaar, begraven aldaar, zoon van Folkert Kornelis Botma en Barber Pieters Teerenstra.
Uit dit huwelijk:
1 Folkert Eesges Botma, geboren op 3 oktober 1852.
2 Aukje Eesges Botma, geboren op 25 februari 1854 te Ternaard, overleden op 6 februari 1946 te Engwierum.
3 Gerrit Eesges Botma, geboren op 30 november 1855 te Ternaard, overleden op 24 september 1908.

VIII-w Thomas Sinia, geboren op 8 juni 1824 te Morra, overleden op 18 augustus 1858 aldaar, begraven aldaar, zoon van VII-o.
Hij is getrouwd op 15 mei 1851 te Metslawier met Janke Folkerts Botma, geboren op 17 december 1819 te Morra, overleden op 5 mei 1898 aldaar, dochter van Folkert Kornelis Botma en Berber Pieters Teernstra.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Sinia, geboren rond 14 februari 1852 te Morra, overleden op 28 mei 1872 aldaar, begraven aldaar.
2 Berber Sinia, geboren op 21 november 1853 te Morra, volgt onder IX-s.
3 Aukjen Sinia, geboren op 6 augustus 1855 te Morra, volgt onder IX-t.
4 Doodgeboren kind, geboren op 25 juli 1857, overleden op 25 juli 1857.
5 Doodgeboren kind, geboren op 5 oktober 1858, overleden op 5 oktober 1858.

IX-s Berber Sinia, geboren op 21 november 1853 te Morra, overleden op 30 november 1920 te 's Gravenhage, dochter van VIII-w.
Zij is getrouwd op 25 april 1872 te Metslawier met Coenraad Johanness de Vries, geboren rond 1843 te Leeuwarden, overleden in het jaar 1919 te 's Gravenhage (?), zoon van Johannes de Vries en Gatske Brugman.
Uit dit huwelijk:
1 Aghatha Anna de Vries, geboren op 11 januari 1875.
2 Aukjen de Vries, geboren op 27 oktober 1876.
3 Johanna de Vries, geboren op 22 november 1878.
4 Thomas de Vries, geboren op 29 december 1880.
5 Anna de Vries, geboren op 13 november 1884, overleden op 19 februari 1886 te Morra.

IX-t Aukjen Sinia, geboren op 6 augustus 1855 te Morra, overleden op 4 april 1923 aldaar, dochter van VIII-w.
Zij is getrouwd op 16 mei 1878 te Metslawier met Gerrit Eesges Botma, geboren op 30 november 1855 te Ternaard, overleden op 24 september 1908 te Morra, zoon van Eesge Folkerts Botma en Yttje Sinia.
Uit dit huwelijk:
1 Ytje Botma, geboren op 7 november 1879 te Morra, overleden op 29 januari 1886 aldaar.
2 Janke Botma, geboren op 12 februari 1881 te Morra, overleden op 19 maart 1884 aldaar.
3 Eesge Botma, geboren op 18 maart 1882 te Morra, overleden op 21 maart 1883 aldaar.
4 Eesge Botma, geboren op 5 mei 1887 te Morra, overleden op 7 februari 1974 te Veenwouden.

VII-p Ytje Sinia, geboren op 5 juli 1789 te Morra, gedoopt op 27 juli 1789 aldaar, overleden op 14 maart 1820 te Nijkerk, dochter van VI-g.
Zij was gehuwd met Louw Pieters Heeringa, geboren in het jaar 1787, overleden op 17 januari 1849, zoon van Pieter Kornelis Heeringa en Aukje Louws Jousma.
Uit dit huwelijk:
1 Jacob Heeringa, geboren op 18 april 1816.

VII-q Sjolle Sinia, gedoopt in het jaar 1791, overleden op 21 februari 1866 te Aalzum, begraven aldaar, zoon van VI-g.
Hij is getrouwd op 31 mei 1816 te Metslawier met Sybrigje Pieters Banga, geboren te Aalzum, gedoopt in het jaar 1792 aldaar, overleden op 30 april 1842 aldaar, begraven aldaar, dochter van Aafke Jans Banga en Pieter Lieuwes Banga.
Uit dit huwelijk:
1 Aukjen Sinia, geboren op 21 november 1817 te Aalzum, volgt onder VIII-x.
2 Ytje Sinia, geboren op 9 augustus 1821, overleden op 25 december 1893.
Zij is getrouwd op 10 juni 1847 te Metslawier met Pieter Siemons Hiemstra, geboren op 18 november 1823 te Aalzum, overleden op 13 januari 1913, zoon van Siemon Pieters Hiemstra en Geertje Jans de Haan.
3 Aafke Sinia, geboren op 26 december 1824 te Aalzum, volgt onder VIII-y.
4 Jacob Sinia, geboren op 9 september 1829 te Aalzum, volgt onder VIII-z.
5 Ysbrant Sinia, geboren op 10 november 1833, overleden op 26 september 1907 te Aalzum, begraven aldaar.

VIII-x Aukjen Sinia, geboren op 21 november 1817 te Aalzum, overleden op 5 april 1859, dochter van VII-q. Zij is getrouwd op 11 mei 1852 te Ternaard met Anne Gosses Hannema, geboren op 27 april 1812 te Hantum, overleden op 21 februari 1885, zoon van Gosse Johannes Hannema en Lijsbert Wybes Lelia.
Uit dit huwelijk:
1 Sijbrigje Hannema, geboren op 6 oktober 1853.
2 Gosse Hannema, geboren op 7 maart 1855.
3 Aukje Hannema, geboren op 29 maart 1859.

VIII-y Aafke Sinia, geboren op 26 december 1824 te Aalzum, overleden op 12 januari 1898 te Wetzens, begraven te Aalzum, dochter van VII-q.
Zij is getrouwd op 29 mei 1849 te Metslawier met (en gescheiden op 28 juni 1870 te Leeuwarden van) Halbe Johannes Halbesma, geboren op 27 juli 1821 te Dantumawoude, gedoopt op 10 februari 1822 aldaar, overleden op 4 november 1885 aldaar, zoon van Johannes Lieuwes Halbesma en Jefke Rienks Helder.
Uit dit huwelijk:
1 Sybrigje Halbesma, geboren op 17 april 1850 te Ferwerd, overleden op 2 februari 1898 te Wetzens, begraven te Aalzum.

VIII-z Jacob Sinia, geboren op 9 september 1829 te Aalzum, overleden op 10 juni 1907 aldaar, begraven aldaar, zoon van VII-q.
Hij is getrouwd op 18 juni 1869 te Metslawier met Aaltje Wiersma, geboren op 18 september 1841 te Wetzens, overleden op 10 oktober 1900 te Aalzum, begraven aldaar, dochter van Klaas Formers Wiersma en Trijntje Piers Rijpma.
Uit dit huwelijk:
1 Trijntje Sinia, geboren op 23 april 1870 te Aalzum, volgt onder IX-u.
2 Sjolle Sinia, geboren op 17 juni 1874 te Aalzum, volgt onder IX-v.

IX-u Trijntje Sinia, geboren op 23 april 1870 te Aalzum, overleden op 9 juli 1951, begraven te Aalzum, dochter van VIII-z.
Zij is getrouwd op 15 juni 1893 te Metslawier met Jan Krol, geboren op 29 augustus 1865 te Bornwird, overleden op 31 oktober 1941 te Dokkum, begraven op 4 november 1941 te Aalzum, zoon van Eelke Berends Krol en Grietje Jacobs Kroodsma.
Uit dit huwelijk:
1 Eelko Krol, geboren op 26 mei 1894, overleden op 22 februari 1919 te Assen, begraven te Aalzum.
2 Aaltje Krol, geboren op 1 mei 1897 te Burum, overleden op 16 december 1948 te Dokkum, begraven op 20 december 1948 te Aalzum.

IX-v Sjolle Sinia, geboren op 17 juni 1874 te Aalzum, overleden op 9 september 1948 te Leeuwarden, begraven op 23 september 1948 te Aalzum, zoon van VIII-z.
Hij is getrouwd op 10 mei 1902 te Metslawier met Eelkje Hessels Halbesma, geboren op 16 september 1880 te Akkerwoude, overleden op 26 augustus 1941 te Oosternijkerk, begraven op 30 augustus 1941 te Aalzum, dochter van Hessel Hessels Halbesma en Anje Meinderts van der Weg.
Uit dit huwelijk:
1 Anna Sinia, geboren op 20 februari 1903 te Aalzum, volgt onder X-l.
2 Aaltje Sinia, geboren op 18 mei 1904 te Aalzum, volgt onder X-m.
3 Lijsbert Sinia, geboren op 10 september 1906 te Wetzens, overleden op 7 april 1923 aldaar, begraven op 11 april 1923 te Aalzum.
4 Trijntje Sinia, geboren op 4 mei 1909 te Aalzum, volgt onder X-n.
5 Jacoba Sinia, geboren op 17 juni 1910 te Aalzum, volgt onder X-o.
6 Jacob Sinia, geboren op 1 juni 1913 te Aalzum, volgt onder X-p.

X-l Anna Sinia, geboren op 20 februari 1903 te Aalzum, overleden op 18 oktober 1997 te Veenwouden, begraven op 22 oktober 1997 te Aalzum, dochter van IX-v.
Zij is getrouwd op 1 mei 1930 te Metslawier met Anne Dorhout, geboren op 14 juli 1903 te Oosternijkerk, overleden op 4 november 1971 te Veenwouden, begraven te Aalzum, zoon van Joeke Annes Dorhout en Aafke Bokkes van der Ploeg.
Uit dit huwelijk:
1 Eelkje Dorhout, Eelkje Dorhout, geboren op 26 augustus 1939 te Oosternijkerk, overleden op 26 februari 2011 te Scharnegoutum, begraven op 2 maart 2011 te Sneek.
2 Aafke Dorhout, geboren op 9 maart 1942 te Oosternijkerk.
3 Elizabeth Dorhout, geboren op 28 september 1944 te Oosternijkerk.

X-m Aaltje Sinia, geboren op 18 mei 1904 te Aalzum, overleden op 6 januari 1981 te Dokkum, begraven op 10 januari 1981 te Wetsens, dochter van IX-v.
Zij was gehuwd met Anne van der Meulen, geboren op 7 mei 1907 te Morra, overleden op 10 maart 1993 te Leeuwarden, begraven te Wetsens, zoon van Gerrit Annes van der Meulen en Japke Jans Sjoerdsma.
Uit dit huwelijk:
1 Eelkje van der Meulen, geboren op 20 december 1937 te Aalzum.
2 Gerrit van der Meulen, geboren op 18 december 1939 te Aalzum.
3 Jacob Jan van der Meulen, geboren op 9 juni 1941 te Wetzens.

X-n Trijntje Sinia, geboren op 4 mei 1909 te Aalzum, overleden op 29 november 1997 te Hardegarijp, dochter van IX-v.
Zij is getrouwd op 9 mei 1935 te Metslawier met Pieter Vriesema, geboren op 21 januari 1909, overleden op 14 september 1995 te Hardegarijp, zoon van Jan Pieters Vriesema en Grietje Johanness van der Ploeg.
Uit dit huwelijk:
1 Eelkje Vriesema, geboren op 18 maart 1936 te Oosternijkerk, overleden 31 augustus 2012 te Penticton (Canada).
2 Grietje Vriesema, geboren op 16 februari 1938 te Oosternijkerk.
3 Elisabeth Vriesema, geboren op 22 september 1939 te Oosternijkerk.
4 Jan Vriesema, geboren op 3 mei 1941 te Aalzum.
Jacob Sjolle Vriesema, geboren op 16 oktober 1945 te Aalzum, overleden 2 juli 2014 te Burgum, begraven aldaar.
6 Johannes Vriesema, geboren op 26 december 1952 te Aalzum.

X-o Jacoba Sinia, geboren op 17 juni 1910 te Aalzum, overleden op 27 januari 1980 te Bolsward, begraven op 31 januari 1980 aldaar, dochter van IX-v.
Zij is getrouwd op 9 september 1937 te Metslawier met Bokke van der Ploeg, geboren op 22 augustus 1907 te Oosternijkerk, overleden op 26 augustus 1977 te Bolsward, begraven aldaar, zoon van Tjeerd Bokkes van der Ploeg en Elisabeth Jitzes van der Vinne.
Uit dit huwelijk:
1 Eelkje van der Ploeg, geboren op 21 juni 1938 te Blija.
2 Tjeerd van der Ploeg, geboren op 15 november 1944 te Blija.

X-p Jacob Sinia, geboren op 1 juni 1913 te Aalzum, overleden op 3 november 1991 aldaar, begraven op 7 november 1991 te Wetsens, zoon van IX-v.
Hij is getrouwd op 23 oktober 1940 te Ruinen met Roelofje Drent, geboren op 11 maart 1920, overleden op 17 maart 2009, begraven op 21 maart 2009 te Wetzens, dochter van Martinus Drent en Klaasje Zwols.
Uit dit huwelijk:
1 Klazina Sinia, geboren op 31 oktober 1941 te Aalzum, volgt onder XI-m.
2 Sjolle Sinia, geboren op 3 mei 1943 te Aalzum, volgt onder XI-n.
3 Eelkje Sinia, geboren op 17 augustus 1945 te Aalzum, volgt onder XI-o.
4 Elizabeth Sinia, geboren op 18 juli 1948 te Aalzum, volgt onder XI-p.
5 Roelofje Sinia, geboren op 21 februari 1955 te Aalzum, volgt onder XI-q.
6 Jacobina Sinia, geboren op 25 februari 1962 te Aalzum, volgt onder XI-r.

XI-m Klazina Sinia, geboren op 31 oktober 1941 te Aalzum, dochter van X-p.
Zij is getrouwd op 24 juni 1965 te Metslawier met Jentje Faber, geboren op 5 februari 1943 te Nes (Wed), zoon van Theunis Faber en Jantje Swart.
Uit dit huwelijk:
1 Roelofje Klazina Faber, geboren op 6 mei 1971 te Voorburg.
2 Anton Faber, geboren op 9 februari 1974 te Leidschendam.

XI-n Sjolle Sinia, geboren op 3 mei 1943 te Aalzum, overleden op 14 maart 2011 te Dokkum, begraven op 19 maart 2011 te Dokkum, zoon van X-p.
Hij is getrouwd op 14 augustus 1969 te Drachten met Tetje Binnema, geboren op 14 mei 1948 te Hurdegaryp, dochter van Sjouke Atzes Binnema en Petronella Gezina Vlieger.
Uit dit huwelijk:
1 Jacob Sjolle Sinia, geboren op 23 november 1970 te Aalzum, volgt onder XII-o.
2 Sjouke Atze Sinia, geboren op 14 november 1972 te Dokkum, volgt onder XII-p.
3 Riemer Roelof Sinia, geboren op 5 februari 1974 te Dokkum.

XII-o Jacob Sjolle Sinia, geboren op 23 november 1970 te Aalzum, zoon van XI-n.
Hij is getrouwd op 22 december 2000 te Dokkum met Betty Pauzenga, geboren op 20 oktober 1970 te Nes (Wed), dochter van Pieter Pauzenga en Trijntje Vlasman.
Uit dit huwelijk:
1 Rixt Sinia, geboren op 25 oktober 2002 te Dokkum.
2 Hylke Sinia, geboren op 23 juli 2005 te Dokkum.

XII-p Sjouke Atze Sinia, geboren op 14 november 1972 te Dokkum, zoon van XI-n.
Hij woont nu samen met Lieuwina Nicolai, geboren op 28 februari 1974 te Dokkum, dochter van Marten Nicolai en Anneke Bouma.
Uit deze relatie:
1 Anko Sinia, geboren op 25 mei 2003 te Dokkum.
2 Elmar Sinia, geboren op 1 april 2007 te Dokkum.

XI-o Eelkje Sinia, geboren op 17 augustus 1945 te Aalzum, dochter van X-p.
Zij is getrouwd op 20 november 1968 te Metslawier met Evert Terpstra, geboren op 27 mei 1946 te Burdaard, zoon van Arnoldus Terpstra en Sijtske van der Werk.
Uit dit huwelijk:
1 Sietske-Roelofje Terpstra, geboren op 22 juni 1971 te Dokkum.
2 Arnold Terpstra, geboren op 25 januari 1975 te Dokkum.
3 Martin Terpstra, geboren op 16 maart 1983 te Dokkum.

XI-p Elizabeth Sinia, geboren op 18 juli 1948 te Aalzum, dochter van X-p.
Zij is getrouwd op 20 september 1967 te Metslawier met Jelle Nutma, geboren op 4 september 1944 te Wetzens, zoon van Auke Nutma en Wietske.
Uit dit huwelijk:
1 Auke Jelle Nutma, geboren op 16 december 1967 te Dokkum.
2 Jakob Sjolle Nutma, geboren op 4 december 1968 te Metslawier.
3 Roelofje Elizabeth Nutma, geboren op 25 februari 1970 te Metslawier.
4 Wietske Aukje Nutma, geboren op 4 januari 1984 te Metslawier.

XI-q Roelofje Sinia, geboren op 21 februari 1955 te Aalzum, dochter van X-p.
Zij is getrouwd op 30 december 1976 te Metslawier met Tjalle Kuiphof, geboren op 9 juli 1953 te Blija, zoon van Egbert Kuiphof en Trijntje Veldema.
Uit dit huwelijk:
1 Egbert Kuiphof, geboren op 5 maart 1980 te Leeuwarden.
2 Roelofje Kuiphof, geboren op 21 augustus 1981 te Leeuwarden.
3 Jakob Kuiphof, geboren op 15 april 1985 te Burdaard.

XI-r Jacobina Sinia, geboren op 25 februari 1962 te Aalzum, dochter van X-p.
Zij is getrouwd op 18 december 1981 te Metslawier met Eelke Bandstra, geboren op 1 februari 1958 te Morra, zoon van Geert Bandstra en Dieuwke de Haan.
Uit dit huwelijk:
1 Roelofje Bandstra, geboren op 19 augustus 1983 te Dokkum.
2 Geert Bandstra, geboren op 13 februari 1987 te Metslawier.
3 Dieuwke Bandstra, geboren op 3 januari 1989 te Dokkum.
4 Jacobina Bandstra, geboren op 24 november 1995 te Metslawier.

VI-h Jantje Sinia, geboren op 19 maart 1757, gedoopt op 10 april 1757 te Morra, overleden rond 1784, dochter van V-h.
Zij is getrouwd op 16 juni 1782 te Anjum voor de kerk met Idze van Eizenga, gedoopt op 3 april 1757 te Anjum, overleden op 10 mei 1828, zoon van Jacob Idzes van Eizenga en Grietje Kornelis.
(Hij is later getrouwd op 8 oktober 1786 te Anjum voor de kerk met Hiltje Jans, geboren in het jaar 1767, overleden op 20 oktober 1811, dochter van Jan Tomas en Aukjen Uilkes.)
Uit dit huwelijk:
1 Jantje van Eizenga, geboren rond 1784, overleden op 15 december 1869.

II-b Frouck Renzes, geboren rond 1603 te Lioessens (waarschijnlijk), overleden op 8 november 1652, dochter van I.
Zij was gehuwd met Rennert Janssen, overleden in het jaar 1657.
Uit dit huwelijk:
1 Renze Rennerts, geboren rond 1636.
Hij was gehuwd met Tyetske Jansdr, geboren in het jaar 1644, overleden op 26 oktober 1672 te Lioessens.
2 Jan Rennerts, geboren rond 1642.

nach oben