De mooie boerderij welgelegen

Welgelegen ligt iets ten zuiden van Morra aan de Headamsterwei nr. 1.

 Vooraanzicht

Dit is een foto van Welgelegen uit omstreeks 1980. Rondom het gebouw liep een brede sloot.

Zoals de gevelsteen in het voorhuis al vermeldt, is de boerderij gebouwd door Rinse Sinia ((V-g, blz 33). Juist deze gevelsteen in de voorgevel maakt het huis zo bijzonder, en het is mooi dat er op is toegezien dat die met een verbouwing niet is verdwenen, zoals zoveel andere stenen. In de zijgevel tussen de beide ramen zit ook nog een steen waarop staat dat het gebouwd is 1763.

 Boerderij in 2006

Dit is Wegelegen zoals het er nu bij staat. Het voorhuis is geheel afgebroken geweest en groter en moderner weer opgebouwd. Voor een oppervlakkige kijker is er nauwelijks iets veranderd en dat was ook de opdracht van de schoonheidscommissie. Ook de beide gevelstenen moesten op ongeveer de zelfde plaats terugkomen. De sloot is verdwenen, maar voor een gezin met kinderen is dat ook wel zo veilig. Een geslaagde verbouwing die het wonen in het pand veraangenamen.

Welgelegen wordt bewoond door de familie Rispens. Eerst door de zoon met zijn gezin, nu door de ouders. De familie Rispens heeft het bedrijf op Headamsterwei 3, dat even verderop staat. Hier woont de zoon nu met zijn gezin. Wegelegen wordt nu gebruikt voor het wonen en wat kleinvee.