De Hetsmastate

De Hetsmastate staat bij Anjum aan de Âlddyk 2.

Hetsmastate

In het jaar 1622 trouwde Sjieuwke Reinders (1599 - 1670) met Tjeer Uilkes (±1600 - ±1633) en vestigden zich op Hetsmastate. Het echtpaar kreeg vier kinderen, Trijntje (1623), Ebeltje (1627), Folkert (1629) en Fedde (1631).

Omstreeks 1633 moet Tjeerd zijn overleden en bleef zijn vrouw Sjieuwke achter met vier kleine kinderen en de boerderij, die gehuurd werd. Lang is ze niet weduwe gebleven, want in 1634 trouwt ze met Gerrijt Renzes.

Of Gerrijt (1599 - ±1669) eerder gertrouwd is geweest is niet duidelijk, maar waarschijnlijk is het niet. Hierover is niets teruggevonden. Toen Gerrijt met Sjieuwke trouwde was hij 39 jaar. Het is zeer waarschijnlijk een verstands huwelijk geweest, waar beide partijen voordeel van hadden. Gerrijt had een echtgenote en een boerderij en zijn vrouw had iemand om het bedrijf te beheren.

Samen kregen Gerrijt en Sjieuwke een zoon, Renze, die later boer werd op ''t Clooster thoe Weart.

Hetsmastate vanaf Dijkgat

Hetsmastate bekeken vanaf het dijkgat.

Hetsmastate winter

De Hetsmastate in de winter.